Duchovní slovo

Zelený čtvrtek - Bůh nám slouží

Ježíš myje nohy svým apoštolům...
Číst více

Svatý Josef - trpělivě plnit Boží vůli

Sv. Josef, který vychovával Je...
Číst více

Obraťte se ke mně celým svým srdcem

V postním období si najít pro ...
Číst více

Konzum a duchovní život

Křesťan v dnešní společnosti m...
Číst více

Rozvázat nespravedlivá pouta

Jak se správně postit
Číst více

Myšlenka dne

Slyšet Ježíšovu výzvu k obrácení

Ježíš vyslovuje běda nad těmi, kteří překrucují Boží slovo ke svému prospěc...
Číst více

Vytrvale přebývat s Kristem

Ježíš vyhání démona Boží mocí. Neochota lidí uvěřit v Ježíše jako mesiáše.
Číst více

Nebát se prosit nebeského Otce o největší dary

Prosit nebeského Otce o největší dary s velkou důvěrou a vytrvalostí.
Číst více

Blahoslavený redemptorista Franz Xaver Seelos

Blahoslavený Franz Xaver Seelos
Číst více