římskokatolická farnost Tasovice Hodonice Dyje

Duchovní slovo

Eucharistie - to je živý Ježíš, obětující se za nás

Eucharistie - to je živý Ježíš, obětující se za nás

Slavnost Těla a Krve Páně. Jež...
Číst více
Co Bůh spojil, člověk ať nerozlučuje

Co Bůh spojil, člověk ať nerozlučuje

Ježíš mluví o nerozlučitelnost...
Číst více
Ježíš vystupuje do slávy svého Otce

Ježíš vystupuje do slávy svého Otce

Ježíš vystupuje do slávy svého...
Číst více
Ježíš je skutečně dobrým pastýřem

Ježíš je skutečně dobrým pastýřem

Ježíš v podobenství o dobrém p...
Číst více
Pět hřebů v paškálu

Pět hřebů v paškálu

Pět hřebů v paškálu - symbolik...
Číst více
Svatý Josef - trpělivě plnit Boží vůli

Svatý Josef - trpělivě plnit Boží vůli

Sv. Josef, který vychovával Je...
Číst více
Obraťte se ke mně celým svým srdcem

Obraťte se ke mně celým svým srdcem

V postním období si najít pro ...
Číst více
Konzum a duchovní život

Konzum a duchovní život

Křesťan v dnešní společnosti m...
Číst více

Myšlenka dne

Velikonoční obrácení

Velikonoční obrácení

Marie Magdalská se setkává se zmrtvýchvstalým Ježíšem u jeho hrobu
Číst více
Obnovit přátelství s Kristem

Obnovit přátelství s Kristem

Jidášova dohoda s velekněžími o zradě Krista. Ježíš naznačuje, že jeden ze ...
Číst více
Potřeba pokory srdce v duchovním životě

Potřeba pokory srdce v duchovním životě

Ježíš prohlašuje, že ho jeden ze dvanácti zradí. Petr vyznává věrnost Krist...
Číst více
Projevit Bohu lásku svým životem

Projevit Bohu lásku svým životem

Lazarova sestra Maria maže Ježíšovy nohy drahocenným olejem. Jidáš reptá, j...
Číst více