Duchovní slovo

Maria nás zve k modlitbě růžence

Maria nás zve k modlitbě růžen...
Číst více

Bl. Januarius Maria Sarnelli, redemptorista

Bl. Januarius Maria Sarnelli, ...
Číst více

Úmysl modlitby papeže Františka - srpen 2018

Abychom pěstovali vztah a důvě...
Číst více

Sv. Jáchym a Anna - rodiče Panny Marie

Sv. Jáchym a Anna, rodiče Pann...
Číst více

Sv. Cyril a Metoděj - nositelé světla víry v Boha a kultury života

Sv. Cyril a Metoděj - nositelé...
Číst více

Úmysl modlitby papeže Františka - červenec 2018

Aby naši bratři a sestry ve ví...
Číst více

Maria - Matka ustavičné pomoci

Dějiny obrazu Panny Marie Matk...
Číst více

Sv. Jan Neumann - redemptorista

Svatý Jan Neumann, redemptoris...
Číst více

Myšlenka dne

Slyšet Ježíšovu výzvu k obrácení

Ježíš vyslovuje běda nad těmi, kteří překrucují Boží slovo ke svému prospěc...
Číst více

Vytrvale přebývat s Kristem

Ježíš vyhání démona Boží mocí. Neochota lidí uvěřit v Ježíše jako mesiáše.
Číst více

Nebát se prosit nebeského Otce o největší dary

Prosit nebeského Otce o největší dary s velkou důvěrou a vytrvalostí.
Číst více

Blahoslavený redemptorista Franz Xaver Seelos

Blahoslavený Franz Xaver Seelos
Číst více