Duchovní slovo

Maria - Matka ustavičné pomoci

Dějiny obrazu Panny Marie Matk...
Číst více

Sv. Jan Neumann - redemptorista

Svatý Jan Neumann, redemptoris...
Číst více

Úmysl modlitby papeže Františka - červen 2018

Aby v celé církvi rostla víra ...
Číst více

Eucharistie - to je živý Ježíš, obětující se za nás

Slavnost Těla a Krve Páně. Jež...
Číst více

Co Bůh spojil, člověk ať nerozlučuje

Ježíš mluví o nerozlučitelnost...
Číst více

Ježíš vystupuje do slávy svého Otce

Ježíš vystupuje do slávy svého...
Číst více

Ježíš je skutečně dobrým pastýřem

Ježíš v podobenství o dobrém p...
Číst více

Pět hřebů v paškálu

Pět hřebů v paškálu - symbolik...
Číst více

Myšlenka dne

Bůh přichází vhod i nevhod

Bůh dává všemožné možnosti a výzvy k obrácení, aby byli od člověka přijatel...
Číst více

Advent - Bůh čeká na náš příchod

Ježíš nás vybízí, abychom k němu přišli s důvěrou v jeho pomoc
Číst více

Advent - Ježíš přichází jako dobrý pastýř

Ježíš - dobrý pastýř
Číst více

Advent - v Ježíšově příchodu je naše záchrana

Ježíš odpouští hříchy a uzdravuje ochrnulého
Číst více