Duchovní slovo audio video

Andělé strážní

Andělé strážní

Andělé strážní a jejich přítom...
Číst více
Milovat, jako Ježíš miloval

Milovat, jako Ježíš miloval

Sv. Terezie z Lisieux, sv. Ter...
Číst více
Svatý Václav - služebník českého národa

Svatý Václav - služebník českého národa

Slavnost sv. Václava, mučedník...
Číst více
Přivádět bližní k Bohu svým životem

Přivádět bližní k Bohu svým životem

Bl. Kašpar Štangassinger - duc...
Číst více
Povýšení svatého kříže

Povýšení svatého kříže

Pán Ježíš vysvětluje Nikodémov...
Číst více
Jména Panny Marie

Jména Panny Marie

Památka jména Panny Marie
Číst více
Adventní duchovní obnova v Tasovicích

Adventní duchovní obnova v Tasovicích

Adventní duchovní obnovu vedl ...
Číst více

Myšlenka dne

Obnovit důvěru v nebeského Otce

Obnovit důvěru v nebeského Otce

Ježíš rozmnožuje chléb a ryby pro zástup lidí.
Číst více
Ježíš uzdravuje náš sluch i naši řeč

Ježíš uzdravuje náš sluch i naši řeč

Ježíš uzdravuje hluchoněmého.
Číst více
Nenechat se znechutit v prosebné modlitbě

Nenechat se znechutit v prosebné modlitbě

Ježíš vyslyší úpěnlivé volání pohanské ženy a uzdravuje její dceru.
Číst více
Bůh zná úmysly našeho srdce

Bůh zná úmysly našeho srdce

Ježíš vysvětluje podstatu hříchu, skutečné znečištění duše človeka.
Číst více