římskokatolická farnost Tasovice Hodonice Dyje

Duchovní slovo audio video

Advent - blahoslavený, kdo uvěří Božímu slovu

Advent - blahoslavený, kdo uvěří Božímu slovu

Navštívení Panny Marie u Alžbě...
Číst více
Adventní obnova - prohloubení osobní modlitby

Adventní obnova - prohloubení osobní modlitby

Povzbuzení k prohloubení osobn...
Číst více
Těžký advent sv. Josefa

Těžký advent sv. Josefa

Pro Josefa byl advent časem zk...
Číst více
Advent - Ježíš uzdravuje dějiny našeho života

Advent - Ježíš uzdravuje dějiny našeho života

Také my jsme přijati do Ježíšo...
Číst více
Sv. Jan od Kříže - následovník trpícího Spasitele

Sv. Jan od Kříže - následovník trpícího Spasitele

Jan od Kříže nás zve k opravdo...
Číst více
Advent - velikost Jana Křtitele

Advent - velikost Jana Křtitele

Ježíš vyzdvihuje Jana Křtitele...
Číst více
Advent - ve svátosti smíření nalezneme pokoj duše

Advent - ve svátosti smíření nalezneme pokoj duše

Ježíš nás zve k následování a ...
Číst více
Advent - příchod milosrdného Spasitele

Advent - příchod milosrdného Spasitele

Podobenství o dobrém pastýři
Číst více

Myšlenka dne

Ježíš je s námi v Písmu a Eucharistii

Ježíš je s námi v Písmu a Eucharistii

Ježíš zmrtvýchvstalý provází emauzské učedníky a dává se poznávat při lámán...
Číst více
Velikonoční obrácení

Velikonoční obrácení

Marie Magdalská se setkává se zmrtvýchvstalým Ježíšem u jeho hrobu
Číst více
Obnovit přátelství s Kristem

Obnovit přátelství s Kristem

Jidášova dohoda s velekněžími o zradě Krista. Ježíš naznačuje, že jeden ze ...
Číst více
Potřeba pokory srdce v duchovním životě

Potřeba pokory srdce v duchovním životě

Ježíš prohlašuje, že ho jeden ze dvanácti zradí. Petr vyznává věrnost Krist...
Číst více