Duchovní slovo audio video

Ježíš je tu pro nás, abychom měli věčný život

Ježíš je tu pro nás, abychom měli věčný život

Leave review
Ježíš mluví o tom, že je Synem...
Číst více
Boží slovo je světlem v temnotách našeho života

Nechme se naplnit Božím uzdravením a láskou

Leave review
Nemocný, který trpěl nemocí 38...
Číst více
Boží slovo je světlem v temnotách našeho života

Boží slovo je světlem v temnotách našeho života

Leave review
Ježíš uzdravuje umírajícího sy...
Číst více
Zvěstování Páně - Bůh přichází ke každému z nás

Zvěstování Páně - Bůh přichází ke každému z nás

Leave review
Zvěstování Páně, Maria přijímá...
Číst více
Odpouštějme a bude nám odpuštěno

Odpouštějme a bude nám odpuštěno

Leave review
V podobenství o nemilosrdném s...
Číst více
Obrácení znamená být s Bohem v pokoře srdce

Obrácení znamená být s Bohem v pokoře srdce

Leave review
Ježíš připomenul v Nazaretě, ž...
Číst více
Ježíš nás učí lásce, která slouží

Ježíš nás učí lásce, která slouží

Leave review
Jakub a Jan chtěli přední míst...
Číst více
Pane, buď s námi v našich zkouškách

Pane, buď s námi v našich zkouškách

Leave review
Prosme o pomoc našeho Pána pro...
Číst více