římskokatolická farnost Tasovice Hodonice Dyje

Duchovní slovo audio video

Ježíš přišel kvůli nám, nechme se jím uzdravit

Ježíš přišel kvůli nám, nechme se jím uzdravit

Ježíš uzdravuje zástupy nemocn...
Číst více
Nechat se vést Ježíšem den co den

Nechat se vést Ježíšem den co den

Ježíš zve apoštoly, aby si po ...
Číst více
Otevřít se na přijetí oprávněné kritiky

Otevřít se na přijetí oprávněné kritiky

Král Herodes nesnesl pravdu o ...
Číst více
Ježíš nás uzdravuje z moci démonů

Ježíš nás uzdravuje z moci démonů

Zlí duchové nás nenávidí a cht...
Číst více
Obětování Páně v jeruzalémském chrámu

Obětování Páně v jeruzalémském chrámu

Ježíš se vydává svému Otci ruk...
Číst více
Prosme Pána o trpělivost a vytrvalost v dobrém

Prosme Pána o trpělivost a vytrvalost v dobrém

Podobenství o hořčičném zrnku ...
Číst více
Víra v Boha jako světlo našeho života

Víra v Boha jako světlo našeho života

Víra jako základní součást živ...
Číst více
Nenechat se pohltit starostmi

Nenechat se pohltit starostmi

Podobenství o rozsévači a o to...
Číst více

Myšlenka dne

Nepronásledovat pravdu

Nepronásledovat pravdu

Světský styl člověka má v nenávisti Ježíše a jeho pravdu. Přikloňme se svým...
Číst více
Učit se lásce, kterou miluje Bůh

Učit se lásce, kterou miluje Bůh

Máme se naučit lásce, kterou miluje Ježíš Kristus.
Číst více
Opětovat Bohu jeho lásku

Opětovat Bohu jeho lásku

Milovat Boha znamená zachovat jeho přikázání, zvláště přikázání jeho lásky
Číst více
Dar Božího pokoje

Dar Božího pokoje

Ježíš dává člověku pravý pokoj duše, který svět dát nemůže.
Číst více