Duchovní slovo audio video

Prohlubujme svou víru znalostí Božího slova

Prohlubujme svou víru znalostí Božího slova

Leave review
Boží slovo a učení církve tvoř...
Číst více
Žijme ve smíru s celým tvorstvem skrze život v Ježíši Kristu

Žijme ve smíru s celým tvorstvem skrze život v Ježíši Kristu

Leave review
Skrze ukřižovaného a zmrtvýchv...
Číst více
Ježíšova oběť nás očišťuje od mrtvých skutků

Ježíšova oběť nás očišťuje od mrtvých skutků

Leave review
Ježíšova oběť nás očišťuje od ...
Číst více
Nechme se proměnit Božím slovem

Nechme se proměnit Božím slovem

Leave review
Boží slovo nám dává požehnání ...
Číst více
Společná modlitba sjednocuje křesťany

Společná modlitba sjednocuje křesťany

Leave review
Osobní modlitba i modlitba spo...
Číst více
Boží příkazy vedou člověka k životu a milosrdenství

Boží příkazy vedou člověka k životu a milosrdenství

Leave review
Ježíš brání hladové apoštoly p...
Číst více
Řekněme ano Božímu volání

Řekněme ano Božímu volání

Leave review
Boží trpělivá láska nás den co...
Číst více
Člověk potřebuje hledat a nalézat smysl života

Člověk potřebuje hledat a nalézat smysl života

Leave review
Ježíš povolává Matouše k násle...
Číst více

Myšlenka dne

Definice duchovního života

Definice duchovního života

Leave review
Ježíš v podobenství o vinné révě popisuje podstatu života.
Číst více
Boží přikázání jako prostor lásky

Boží přikázání jako prostor lásky

Leave review
Milovat Ježíše a nebeského Otce znamená žít jeho slovo, naplnit příkaz jeho...
Číst více
Společně vytvářet Boží rodinu

Společně vytvářet Boží rodinu

Leave review
Kdo je s Ježíšem a plní vůli Otce, ten je jeho bratrem, sestrou i matkou - ...
Číst více
V pronásledování se více spoléhat na Ducha svatého

V pronásledování se více spoléhat na Ducha svatého

Leave review
Ježíš nás vybízí, abychom se v pronásledování spoléhali více na Božího duch...
Číst více