Duchovní slovo audio video

Přiblížilo se k vám Boží království

Ježíš posílá své učedníky hlás...
Číst více

Andělé strážní

Andělé strážní a jejich přítom...
Číst více

Milovat, jako Ježíš miloval

Sv. Terezie z Lisieux, sv. Ter...
Číst více

Svatý Václav - služebník českého národa

Slavnost sv. Václava, mučedník...
Číst více

Přivádět bližní k Bohu svým životem

Bl. Kašpar Štangassinger - duc...
Číst více

Povýšení svatého kříže

Pán Ježíš vysvětluje Nikodémov...
Číst více

Jména Panny Marie

Památka jména Panny Marie
Číst více

Adventní duchovní obnova v Tasovicích

Adventní duchovní obnovu vedl ...
Číst více

Myšlenka dne

Vykročit za Ježíšem

Ježíš volá Matouše, aby opustil jistoty svého života a přijal jistoty život...
Číst více

Ježíš uzdravuje naše svědomí

Ježíš uzdravuje duši od hříchů i tělo od nemoci. Dává nám jasné znamení o s...
Číst více

Pravé svědectví o Bohu

Ježíš uzdravuje malomocného a posílá ho kněžím jako svědectví o své Božské ...
Číst více

Přijímat Boží milosrdenství i jeho vůli

Ježíš uzdravuje všechny nemocné v Kafarnau a odchází uzdravovat a hlásat ev...
Číst více