Duchovní slovo audio video

Advent - velikost Jana Křtitele

Ježíš vyzdvihuje Jana Křtitele...
Číst více

Advent - ve svátosti smíření nalezneme pokoj duše

Ježíš nás zve k následování a ...
Číst více

Advent - příchod milosrdného Spasitele

Podobenství o dobrém pastýři
Číst více

Advent - příchod Pravdy, která osvobozuje

Ježíš uzdravuje ochrnutého a o...
Číst více

Tajemství Neposkvrněného početí Panny Marie

Slavnost Neposkvrněného početí...
Číst více

Svatý Ambrož, trpělivý hlasatel Boží pravdy

život sv. Ambrože
Číst více

Advent - postavit svůj život na Bohu

Postavit svůj život na Bohu po...
Číst více

Advent - příchod Božího uzdravení

Advent není časem ponoření se ...
Číst více

Myšlenka dne

Bůh přichází vhod i nevhod

Bůh dává všemožné možnosti a výzvy k obrácení, aby byli od člověka přijatel...
Číst více

Advent - Bůh čeká na náš příchod

Ježíš nás vybízí, abychom k němu přišli s důvěrou v jeho pomoc
Číst více

Advent - Ježíš přichází jako dobrý pastýř

Ježíš - dobrý pastýř
Číst více

Advent - v Ježíšově příchodu je naše záchrana

Ježíš odpouští hříchy a uzdravuje ochrnulého
Číst více