Duchovní slovo audio video

Sv. Jan XXIII. - papež II. vatikánského koncilu

Sv. Jan XXIII. papež II. vatik...
Číst více

Modlit se k nebeskému Otci

Ježíš nás učí modlitbě. Chce v...
Číst více

Přivádět děti k Bohu

Pán Ježíš vysvětluje svým učed...
Číst více

Svatost všedního dne

Bl. František Seelos, redempto...
Číst více

Přiblížilo se k vám Boží království

Ježíš posílá své učedníky hlás...
Číst více

Andělé strážní

Andělé strážní a jejich přítom...
Číst více

Milovat, jako Ježíš miloval

Sv. Terezie z Lisieux, sv. Ter...
Číst více

Svatý Václav - služebník českého národa

Slavnost sv. Václava, mučedník...
Číst více

Myšlenka dne

Slyšet Ježíšovu výzvu k obrácení

Ježíš vyslovuje běda nad těmi, kteří překrucují Boží slovo ke svému prospěc...
Číst více

Vytrvale přebývat s Kristem

Ježíš vyhání démona Boží mocí. Neochota lidí uvěřit v Ježíše jako mesiáše.
Číst více

Nebát se prosit nebeského Otce o největší dary

Prosit nebeského Otce o největší dary s velkou důvěrou a vytrvalostí.
Číst více

Blahoslavený redemptorista Franz Xaver Seelos

Blahoslavený Franz Xaver Seelos
Číst více