římskokatolická farnost Tasovice Hodonice Dyje

Duchovní slovo audio video

Malá křížová cesta

Malá křížová cesta

Obrazy křížové cesty z tasovic...
Číst více
Rozhodnutí milovat Boha celým svým srdcem

Rozhodnutí milovat Boha celým svým srdcem

Jidáš zrazuje svého Spasitele ...
Číst více
Ježíš nás miluje víc než sebe

Ježíš nás miluje víc než sebe

Ježíš odsouzen na smrt v srdcí...
Číst více
Kdo zachová Ježíšovo slovo, bude žít věčně

Kdo zachová Ježíšovo slovo, bude žít věčně

Ježíš o sobě prohlašuje že je ...
Číst více
Půst - změna života, prohloubení modlitby a štědrosti

Půst - změna života, prohloubení modlitby a štědrosti

Ježíš vyžaduje ve víře úplnou ...
Číst více
Ježíš nepřijat od představitelů židovského národa

Ježíš nepřijat od představitelů židovského národa

Ježíš zná smýšlení těch, kteří...
Číst více
Ježíš je světlem našeho života

Ježíš je světlem našeho života

Ježíšovo svědectví o Bohu i čl...
Číst více
Přijmout Ježíše jako Božího Syna

Přijmout Ježíše jako Božího Syna

Ježíš pronásledován židy kvůli...
Číst více

Myšlenka dne

Velikonoční obrácení

Velikonoční obrácení

Marie Magdalská se setkává se zmrtvýchvstalým Ježíšem u jeho hrobu
Číst více
Obnovit přátelství s Kristem

Obnovit přátelství s Kristem

Jidášova dohoda s velekněžími o zradě Krista. Ježíš naznačuje, že jeden ze ...
Číst více
Potřeba pokory srdce v duchovním životě

Potřeba pokory srdce v duchovním životě

Ježíš prohlašuje, že ho jeden ze dvanácti zradí. Petr vyznává věrnost Krist...
Číst více
Projevit Bohu lásku svým životem

Projevit Bohu lásku svým životem

Lazarova sestra Maria maže Ježíšovy nohy drahocenným olejem. Jidáš reptá, j...
Číst více