Duchovní slovo audio video

Naslouchejme přicházejícímu Bohu v poslušnosti srdce

Naslouchejme přicházejícímu Bohu v poslušnosti srdce

Leave review
Svatý Josef přijal Pannu Marii...
Číst více
Advent - čas změnit svůj život

Advent - čas změnit svůj život

Leave review
Ježíš vytýká farieům a učitelů...
Číst více
Sv. Jan od Kříže - Ježíš je plným zjevením Boha

Sv. Jan od Kříže - Ježíš je plným zjevením Boha

Leave review
Sv. Jan od Kříže dospěl k pozn...
Číst více
Kráčejme životem s čistým srdcem jako neposkvrněná Maria

Kráčejme životem s čistým srdcem jako neposkvrněná Maria

Leave review
Slavnost Neposkvrněného početí...
Číst více
Advent - Ježíš je milosrdný Bůh, který nás osvobozuje od hříchů

Advent - Ježíš je milosrdný Bůh, který nás osvobozuje od hříchů

Leave review
Ježíš odpouští hříchy ochrnulé...
Číst více
Advent -  rozvíjejme svou víru důvěrou v Ježíše

Advent - rozvíjejme svou víru důvěrou v Ježíše

Leave review
Ježíš uzdravuje dva slepce. On...
Číst více
Advent - budujme svůj život na pevných základech

Advent - budujme svůj život na pevných základech

Leave review
Spasen bude ne ten, kdo vyznáv...
Číst více
Advent - Nechme se uzdravit milosrdným Ježíšem

Advent - Nechme se uzdravit milosrdným Ježíšem

Leave review
Ježíš uzdravuje zástupy nemocn...
Číst více

Myšlenka dne

Povolání žít evangelium

Povolání žít evangelium

Leave review
Ježíš povolává dvanáct apoštolů
Číst více
Odevzdat Božímu Synu svůj život k uzdravení od nedostatku lásky

Odevzdat Božímu Synu svůj život k uzdravení od nedostatku lásky

Leave review
Ježíš uzdravuje a léčí a vyhání démony a učí
Číst více
Pravý smysl Božích přikázání

Pravý smysl Božích přikázání

Leave review
Ježíš v sobotu uzdravuje ochrnutého a farizeové Ježíše nenávidí, protože po...
Číst více
Ježíš je Pánem nad naším svědomím

Ježíš je Pánem nad naším svědomím

Leave review
Ježíšovi učedníci trhají z hladu obilí, Ježíš napomíná farizeje a dělá se P...
Číst více