Duchovní slovo audio video

Andělé strážní

Andělé strážní a jejich přítom...
Číst více

Milovat, jako Ježíš miloval

Sv. Terezie z Lisieux, sv. Ter...
Číst více

Svatý Václav - služebník českého národa

Slavnost sv. Václava, mučedník...
Číst více

Přivádět bližní k Bohu svým životem

Bl. Kašpar Štangassinger - duc...
Číst více

Povýšení svatého kříže

Pán Ježíš vysvětluje Nikodémov...
Číst více

Jména Panny Marie

Památka jména Panny Marie
Číst více

Adventní duchovní obnova v Tasovicích

Adventní duchovní obnovu vedl ...
Číst více

Myšlenka dne

Bůh přichází vhod i nevhod

Bůh dává všemožné možnosti a výzvy k obrácení, aby byli od člověka přijatel...
Číst více

Advent - Bůh čeká na náš příchod

Ježíš nás vybízí, abychom k němu přišli s důvěrou v jeho pomoc
Číst více

Advent - Ježíš přichází jako dobrý pastýř

Ježíš - dobrý pastýř
Číst více

Advent - v Ježíšově příchodu je naše záchrana

Ježíš odpouští hříchy a uzdravuje ochrnulého
Číst více