Duchovní slovo audio video

Advent - naším

Advent - naším "ano" Bohu začíná nový život

Leave review
Panna Maria při zvěstování řek...
Číst více
Advent - přicházející Ježíš je Bohem s námi

Advent - přicházející Ježíš je Bohem s námi

Leave review
Rodokmen Ježíše Krista naznaču...
Číst více
Advent - rosu spásy dejte nebesa

Advent - rosu spásy dejte nebesa

Leave review
Bůh skrze symbol rosy mluví o ...
Číst více
Naplňme dnes Boží slovo svým životem

Naplňme dnes Boží slovo svým životem

Leave review
Vyprošujme si od Pána, abychom...
Číst více
Kráčejme životem s čistým srdcem jako neposkvrněná Maria

Kráčejme životem s čistým srdcem jako neposkvrněná Maria

Leave review
Slavnost Neposkvrněného početí...
Číst více
Svatý Václav - skrze kříž k věčné slávě

Svatý Václav - skrze kříž k věčné slávě

Leave review
Svatý Václav vyprosil obrácení...
Číst více
Společně s apoštolem Tomášem obnovme víru v Ježíše, Božího Syna

Společně s apoštolem Tomášem obnovme víru v Ježíše, Božího Syna

Leave review
Tomáš neuvěřil apoštolům, kteř...
Číst více
Naslouchejme Bohu a on nám daruje naději a smysl života

Naslouchejme Bohu a on nám daruje naději a smysl života

Leave review
V povolání celníka Matouše nám...
Číst více

Myšlenka dne

Učit se přijímat skutečnost takovou, jaká je

Učit se přijímat skutečnost takovou, jaká je

Leave review
Ježíš pomlouván od známých, příbuzní chtějí zabránit jeho působení.
Číst více
Povolání žít evangelium

Povolání žít evangelium

Leave review
Ježíš povolává dvanáct apoštolů
Číst více
Odevzdat Božímu Synu svůj život k uzdravení od nedostatku lásky

Odevzdat Božímu Synu svůj život k uzdravení od nedostatku lásky

Leave review
Ježíš uzdravuje a léčí a vyhání démony a učí
Číst více
Pravý smysl Božích přikázání

Pravý smysl Božích přikázání

Leave review
Ježíš v sobotu uzdravuje ochrnutého a farizeové Ježíše nenávidí, protože po...
Číst více