Duchovní slovo audio video

Ježíš nám zjevuje tvář milosrdného Otce

Ježíš nám zjevuje tvář milosrdného Otce

Leave review
Pán Ježíš nám v podobenství o ...
Číst více
Nepřehlížejme dobro, které můžeme vykonat

Nepřehlížejme dobro, které můžeme vykonat

Leave review
Ježíš v podobenství o nevšímav...
Číst více
Odhalit své nedostatky a s Boží mocí je překonávat

Odhalit své nedostatky a s Boží mocí je překonávat

Leave review
Ježíš upozorňuje na pokrytecké...
Číst více
Buďte milosrdní jako váš nebeský Otec

Buďte milosrdní jako váš nebeský Otec

Leave review
Ježíš po nás žádá, abychom byl...
Číst více
V modlitbě u Ježíše obdržíme pokoj a naději

V modlitbě u Ježíše obdržíme pokoj a naději

Leave review
Petr považoval Ježíše za Mesiá...
Číst více
Přijímejme Boží slovo takové, jaké je

Přijímejme Boží slovo takové, jaké je

Leave review
Ježíš varuje své apoštoly před...
Číst více
Bůh chce být s námi

Bůh chce být s námi

Leave review
Bůh nás zná a chce s námi komu...
Číst více
Japonští mučedníci - učit se odpouštět svým nepřátelům

Japonští mučedníci - učit se odpouštět svým nepřátelům

Leave review
Japonští mučedníci - Pavel Mik...
Číst více

Myšlenka dne

Definice duchovního života

Definice duchovního života

Leave review
Ježíš v podobenství o vinné révě popisuje podstatu života.
Číst více
Boží přikázání jako prostor lásky

Boží přikázání jako prostor lásky

Leave review
Milovat Ježíše a nebeského Otce znamená žít jeho slovo, naplnit příkaz jeho...
Číst více
Společně vytvářet Boží rodinu

Společně vytvářet Boží rodinu

Leave review
Kdo je s Ježíšem a plní vůli Otce, ten je jeho bratrem, sestrou i matkou - ...
Číst více
V pronásledování se více spoléhat na Ducha svatého

V pronásledování se více spoléhat na Ducha svatého

Leave review
Ježíš nás vybízí, abychom se v pronásledování spoléhali více na Božího duch...
Číst více