Duchovní slovo audio video

Posílit svou víru v Ježíše zmrtvýchvstalého

Posílit svou víru v Ježíše zmrtvýchvstalého

Leave review
Ježíš zmrtvýchvstalý se přímo ...
Číst více
Ježíš zmrtvýchvstalý je mezi námi právě dnes

Ježíš zmrtvýchvstalý je mezi námi právě dnes

Leave review
Ježíš zmrtvýchvstalý se dává p...
Číst více
Malá křížová cesta

Malá křížová cesta

Leave review
Obrazy křížové cesty z tasovic...
Číst více
Rozhodnutí milovat Boha celým svým srdcem

Rozhodnutí milovat Boha celým svým srdcem

Leave review
Jidáš zrazuje svého Spasitele ...
Číst více
Ježíš nás miluje víc než sebe

Ježíš nás miluje víc než sebe

Leave review
Ježíš odsouzen na smrt v srdcí...
Číst více
Kdo zachová Ježíšovo slovo, bude žít věčně

Kdo zachová Ježíšovo slovo, bude žít věčně

Leave review
Ježíš o sobě prohlašuje že je ...
Číst více
Půst - změna života, prohloubení modlitby a štědrosti

Půst - změna života, prohloubení modlitby a štědrosti

Leave review
Ježíš vyžaduje ve víře úplnou ...
Číst více
Ježíš nepřijat od představitelů židovského národa

Ježíš nepřijat od představitelů židovského národa

Leave review
Ježíš zná smýšlení těch, kteří...
Číst více