římskokatolická farnost Tasovice Hodonice Dyje

Duchovní slovo audio video

Svátek stolce apoštola Petra

Svátek stolce apoštola Petra

Ježíš svěřuje Petrovi moc v Du...
Číst více
Cesta k životu vede skrze kříž

Cesta k životu vede skrze kříž

Ježíš kárá Petra, který ho chc...
Číst více
Bůh nás vede k pravdě

Bůh nás vede k pravdě

Ježíš napomíná své apoštoly a ...
Číst více
Láska k Bohu nepožaduje zázraky

Láska k Bohu nepožaduje zázraky

Ježíš odmítá konat zázraky na ...
Číst více
Ježíš nás otvírá na přijetí věčného života

Ježíš nás otvírá na přijetí věčného života

Ježíš nás učí především naslou...
Číst více
Ježíš je Spasitelem pro každého člověka

Ježíš je Spasitelem pro každého člověka

Ježíš uzdravuje dceru pohanské...
Číst více
Co poskvrňuje člověka

Co poskvrňuje člověka

Hříchy vycházejí z našeho srdc...
Číst více
Žít pravdivě svůj život

Žít pravdivě svůj život

Ježíš poukazuje na pokrytectví...
Číst více

Myšlenka dne

Velikonoční obrácení

Velikonoční obrácení

Marie Magdalská se setkává se zmrtvýchvstalým Ježíšem u jeho hrobu
Číst více
Obnovit přátelství s Kristem

Obnovit přátelství s Kristem

Jidášova dohoda s velekněžími o zradě Krista. Ježíš naznačuje, že jeden ze ...
Číst více
Potřeba pokory srdce v duchovním životě

Potřeba pokory srdce v duchovním životě

Ježíš prohlašuje, že ho jeden ze dvanácti zradí. Petr vyznává věrnost Krist...
Číst více
Projevit Bohu lásku svým životem

Projevit Bohu lásku svým životem

Lazarova sestra Maria maže Ježíšovy nohy drahocenným olejem. Jidáš reptá, j...
Číst více