Duchovní slovo audio video

Maria se modlí za jednotu křesťanů

Maria se modlí za jednotu křesťanů

Panna Maria nás vede ke sjedno...
Číst více
Obnovení důstojnosti Božího dítěte

Obnovení důstojnosti Božího dítěte

Ježíš uzdravuje malomocného a ...
Číst více
Křest jako znovuzrození k věčnému životu

Křest jako znovuzrození k věčnému životu

Ježíš vstupuje do vod Jordánu,...
Číst více
Ježíšova výzva k obrácení

Ježíšova výzva k obrácení

Ježíš začíná své veřejné působ...
Číst více
Pokloňme se Ježíši svým životem

Pokloňme se Ježíši svým životem

Tři mudrci, pohanští mágové, s...
Číst více
Vánoce - Ježíš nás zve k novému životu

Vánoce - Ježíš nás zve k novému životu

Povolání apoštola Filipa a Nat...
Číst více
Ježíš je Mesiáš - co to pro nás znamená?

Ježíš je Mesiáš - co to pro nás znamená?

Význam Ježíšova titulu Mesiáš,...
Číst více
Ježíš - věčné slovo Otce

Ježíš - věčné slovo Otce

Ježíš se ponížil, vzal si z Pa...
Číst více

Myšlenka dne

Obnovit důvěru v nebeského Otce

Obnovit důvěru v nebeského Otce

Ježíš rozmnožuje chléb a ryby pro zástup lidí.
Číst více
Ježíš uzdravuje náš sluch i naši řeč

Ježíš uzdravuje náš sluch i naši řeč

Ježíš uzdravuje hluchoněmého.
Číst více
Nenechat se znechutit v prosebné modlitbě

Nenechat se znechutit v prosebné modlitbě

Ježíš vyslyší úpěnlivé volání pohanské ženy a uzdravuje její dceru.
Číst více
Bůh zná úmysly našeho srdce

Bůh zná úmysly našeho srdce

Ježíš vysvětluje podstatu hříchu, skutečné znečištění duše človeka.
Číst více