římskokatolická farnost Tasovice Hodonice Dyje

Duchovní slovo audio video

Láskou k Bohu a bližním se připravit na věčnost

Láskou k Bohu a bližním se připravit na věčnost

Ježíš mluví o jednotě mezi ním...
Číst více
Láska je víc než zákon

Láska je víc než zákon

Ježíš projevuje svou lásku a u...
Číst více
Projevit Bohu lásku svým životem

Projevit Bohu lásku svým životem

Miluj Pána, svého Boha, celým ...
Číst více
Den co den být s Ježíšem

Den co den být s Ježíšem

Ježíš řekl: "Kdo není se mnou,...
Číst více
Svátost smíření - cesta k plné svobodě

Svátost smíření - cesta k plné svobodě

Ježíš nám zjevuje milosrdné sr...
Číst více
Ježíš pokoušen ďáblem na poušti

Ježíš pokoušen ďáblem na poušti

Ježíš je hladový po naplnění B...
Číst více
Ježíš zjevuje svou slávu apoštolům

Ježíš zjevuje svou slávu apoštolům

Ježíšovo proměnění před apošto...
Číst více
Pane, uzdrav zrak našeho srdce!

Pane, uzdrav zrak našeho srdce!

Ježíš uzdravuje slepého postup...
Číst více

Myšlenka dne

Velikonoční obrácení

Velikonoční obrácení

Marie Magdalská se setkává se zmrtvýchvstalým Ježíšem u jeho hrobu
Číst více
Obnovit přátelství s Kristem

Obnovit přátelství s Kristem

Jidášova dohoda s velekněžími o zradě Krista. Ježíš naznačuje, že jeden ze ...
Číst více
Potřeba pokory srdce v duchovním životě

Potřeba pokory srdce v duchovním životě

Ježíš prohlašuje, že ho jeden ze dvanácti zradí. Petr vyznává věrnost Krist...
Číst více
Projevit Bohu lásku svým životem

Projevit Bohu lásku svým životem

Lazarova sestra Maria maže Ježíšovy nohy drahocenným olejem. Jidáš reptá, j...
Číst více