Duchovní slovo audio video

Advent - příchod Ježíše Krista do prostoru našeho života

Ježíš mluví o konci světa, sou...
Číst více

O modlitbě

duchovní slovo o modlitbě - př...
Číst více

Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

Zasvěcení Panny Marie v Jeruza...
Číst více

Sv. Jan XXIII. - papež II. vatikánského koncilu

Sv. Jan XXIII. papež II. vatik...
Číst více

Modlit se k nebeskému Otci

Ježíš nás učí modlitbě. Chce v...
Číst více

Přivádět děti k Bohu

Pán Ježíš vysvětluje svým učed...
Číst více

Svatost všedního dne

Bl. František Seelos, redempto...
Číst více

Přiblížilo se k vám Boží království

Ježíš posílá své učedníky hlás...
Číst více

Myšlenka dne

Bůh přichází vhod i nevhod

Bůh dává všemožné možnosti a výzvy k obrácení, aby byli od člověka přijatel...
Číst více

Advent - Bůh čeká na náš příchod

Ježíš nás vybízí, abychom k němu přišli s důvěrou v jeho pomoc
Číst více

Advent - Ježíš přichází jako dobrý pastýř

Ježíš - dobrý pastýř
Číst více

Advent - v Ježíšově příchodu je naše záchrana

Ježíš odpouští hříchy a uzdravuje ochrnulého
Číst více