Duchovní slovo audio video

Obětování Páně v jeruzalémském chrámu

Obětování Páně v jeruzalémském chrámu

Ježíš se vydává svému Otci ruk...
Číst více
Prosme Pána o trpělivost a vytrvalost v dobrém

Prosme Pána o trpělivost a vytrvalost v dobrém

Podobenství o hořčičném zrnku ...
Číst více
Víra v Boha jako světlo našeho života

Víra v Boha jako světlo našeho života

Víra jako základní součást živ...
Číst více
Nenechat se pohltit starostmi

Nenechat se pohltit starostmi

Podobenství o rozsévači a o to...
Číst více
Stát se blízkým Bohu dozráváním v životním povolání

Stát se blízkým Bohu dozráváním v životním povolání

Plnit Boží vůli není bezduchým...
Číst více
Svatý Tomáš Akvinský

Svatý Tomáš Akvinský

Život svatého Tomáše Akvinskéh...
Číst více
Ježíš posílá učedníky hlásat evangelium

Ježíš posílá učedníky hlásat evangelium

Pán Ježíš posílá své učedníky ...
Číst více
Opustit kvůli Ježíšovi výhody tohoto světa

Opustit pro Ježíše výhody tohoto světa

Matouš radostně následuje Ježí...
Číst více

Myšlenka dne

Obnovit důvěru v nebeského Otce

Obnovit důvěru v nebeského Otce

Ježíš rozmnožuje chléb a ryby pro zástup lidí.
Číst více
Ježíš uzdravuje náš sluch i naši řeč

Ježíš uzdravuje náš sluch i naši řeč

Ježíš uzdravuje hluchoněmého.
Číst více
Nenechat se znechutit v prosebné modlitbě

Nenechat se znechutit v prosebné modlitbě

Ježíš vyslyší úpěnlivé volání pohanské ženy a uzdravuje její dceru.
Číst více
Bůh zná úmysly našeho srdce

Bůh zná úmysly našeho srdce

Ježíš vysvětluje podstatu hříchu, skutečné znečištění duše človeka.
Číst více