Duchovní slovo audio video

Učit se skrze neúspěchy trpělivé lásce

Učit se skrze neúspěchy trpělivé lásce

Leave review
Ježíš posílá učedníky kázat a ...
Číst více
Víra v Boha osvobozuje od moderního modlářství

Víra v Boha osvobozuje od moderního modlářství

Leave review
Víra v sebedarujícího se milos...
Číst více
Obětování Páně v jeruzalémském chrámu

Obětování Páně v jeruzalémském chrámu

Leave review
Ježíš se vydává svému Otci ruk...
Číst více
Příchod Ježíše přináší zničení království zla

Příchod Ježíše přináší zničení království zla

Leave review
Ježíš vyhání z posedlého pluk ...
Číst více
V bouřích života se učme důvěře v Ježíše Krista

V bouřích života se učme důvěře v Ježíše Krista

Leave review
Ježíš utišuje bouři na jezeře ...
Číst více
V utrpení se může zrodit hluboká láska k Bohu a k lidem

V utrpení se může zrodit hluboká láska k Bohu a k lidem

Leave review
Těžkosti osobní i společenské,...
Číst více
Naslouchat Bohu svým srdcem

Naslouchat Bohu svým srdcem

Leave review
Naslouchat Bohu a životem plni...
Číst více
Prohlubujme svou víru znalostí Božího slova

Prohlubujme svou víru znalostí Božího slova

Leave review
Boží slovo a učení církve tvoř...
Číst více

Myšlenka dne

Ochotně přijímat Ježíše a Boží slovo

Ochotně přijímat Ježíše a Boží slovo

Leave review
Podobenství o správci vinice a neposlušných vinařích
Číst více
Vyjít vstříc našim bližním

Vyjít vstříc našim bližním

Leave review
Ježíš sděluje svým posluchačům podobenství o boháči a Lazarovi, o pekle a v...
Číst více
U trpícího Ježíše hledat smysl utrpení

U trpícího Ježíše hledat smysl utrpení

Leave review
Ježíš předpovídá své utrpení a vysvětluje, že přišel sloužit a také my podl...
Číst více
Sloužit druhým v pokoře srdce

Sloužit druhým v pokoře srdce

Leave review
V pokoře přijímat Boží slovo a žít ho
Číst více