Duchovní slovo audio video

Zbavujme se předsudků ohledně našich bližních

Zbavujme se předsudků ohledně našich bližních

Leave review
Ježíš nebyl přijat jako Mesiáš...
Číst více
Kráčejme s Ježíšem ve víře v jeho milosrdenství

Kráčejme s Ježíšem ve víře v jeho milosrdenství

Leave review
Ježíš uzdravuje dlouhodobě nem...
Číst více
Život sv. Anežky Římské, mučednice

Život sv. Anežky Římské, mučednice

Leave review
Život sv. Anežky Římské, mučed...
Číst více
Prosme s Marií o jednotu křesťanů

Prosme s Marií o jednotu křesťanů

Leave review
Panna Maria je Matka jednoty k...
Číst více
Křest jako znovuzrození k věčnému životu

Křest jako znovuzrození k věčnému životu

Leave review
Ježíš vstupuje do vod Jordánu,...
Číst více
Vánoce - pokorně prosit Ježíše o očištění z hříchů

Vánoce - pokorně prosit Ježíše o očištění z hříchů

Leave review
Ježíš uzdravuje malomocného. U...
Číst více
Zjevení Páně - proměna našeho srdce přijetím Ježíše

Zjevení Páně - proměna našeho srdce přijetím Ježíše

Leave review
Zjevení Páně - tři mudrci od v...
Číst více
Maria nás učí žít podle Božího slova

Maria nás učí žít podle Božího slova

Leave review
Bůh chce vytvořit společenství...
Číst více

Myšlenka dne

Za koho považujeme Ježíše Krista

Za koho považujeme Ježíše Krista

Leave review
Za koho Ježíše považujeme, tak se k němu budeme chovat a tak vážně i budeme...
Číst více
Ježíš uzdravuje náš pohled na bližní

Ježíš uzdravuje náš pohled na bližní

Leave review
Ježíš uzdravuje slepého postupně. Spolupracujme s Boží milostí nad naším uz...
Číst více
Přejít od vnějškovosti k hloubce života

Přejít od vnějškovosti k hloubce života

Leave review
Ježíš nás nabádá, abychom se chránili farizejského smýšlení
Číst více
Objevovat zázraky, kterými nás Bůh obdarovává

Objevovat zázraky, kterými nás Bůh obdarovává

Leave review
Farizeové žádají od Ježíše znamení "na objednávku" jako důkaz o jeho božské...
Číst více