Duchovní slovo audio video

Přivádět bližní k Bohu svým životem

Bl. Kašpar Štangassinger - duc...
Číst více

Povýšení svatého kříže

Pán Ježíš vysvětluje Nikodémov...
Číst více

Jména Panny Marie

Památka jména Panny Marie
Číst více

Adventní duchovní obnova v Tasovicích

Adventní duchovní obnovu vedl ...
Číst více

Myšlenka dne

Slyšet Ježíšovu výzvu k obrácení

Ježíš vyslovuje běda nad těmi, kteří překrucují Boží slovo ke svému prospěc...
Číst více

Vytrvale přebývat s Kristem

Ježíš vyhání démona Boží mocí. Neochota lidí uvěřit v Ježíše jako mesiáše.
Číst více

Nebát se prosit nebeského Otce o největší dary

Prosit nebeského Otce o největší dary s velkou důvěrou a vytrvalostí.
Číst více

Blahoslavený redemptorista Franz Xaver Seelos

Blahoslavený Franz Xaver Seelos
Číst více