Duchovní slovo audio video

Vnášejme Boha do prostředí, ve kterém žijeme

Vnášejme Boha do prostředí, ve kterém žijeme

Leave review
V životním povolání máme úkol ...
Číst více
Přinášejme bližním Ježíšovo milosrdenství a lásku

Přinášejme bližním Ježíšovo milosrdenství a lásku

Leave review
Co přinášíme těm, s kterými se...
Číst více
Vyprošujme si milost přijetí Boží vůle

Vyprošujme si milost přijetí Boží vůle

Leave review
Někdy se nám zdají Boží požada...
Číst více
Odpouštějme a bude nám odpuštěno

Odpouštějme a bude nám odpuštěno

Leave review
Bůh nám ve svém Synu odpouští ...
Číst více
Ježíš je uprostřed těch, kteří se společně modlí

Ježíš je uprostřed těch, kteří se společně modlí

Leave review
I když je nás často málo věříc...
Číst více
Slavnost Nenebevzetí Panny Marie

Slavnost Nenebevzetí Panny Marie

Leave review
Na Ježíšově matce Marii Bůh sp...
Číst více
Ježíš nás učí obětující se lásce

Ježíš nás učí obětující se lásce

Leave review
Ježíš předpovídá svým apoštolů...
Číst více
Životní hledání Terezie Benedikty od Kříže

Životní hledání Terezie Benedikty od Kříže

Leave review
Edit Steinová, později jako se...
Číst více

Myšlenka dne

Boží přikázání vychází z Božího milosrdenství

Boží přikázání vychází z Božího milosrdenství

Leave review
Boží přikázání a milosrdenství
Číst více
Buďme připraveni na příchod Krista každodenní láskou

Buďme připraveni na příchod Krista každodenní láskou

Leave review
Ježíš nás v podobenství o deseti pannách učí připravenosti na dobrou smrt s...
Číst více
V bdělosti srdce projevujme lásku svým bližním

V bdělosti srdce projevujme lásku svým bližním

Leave review
Bdít a být připraven na příchod Páně. Dávat pokrm lásky svým bližním.
Číst více
Láska je víc, než lidská představa o dokonalosti

Láska je víc, než lidská představa o dokonalosti

Leave review
Ježíš, napomenutí, Boží přikázání, lidské přikázání, farizej, učitel zákona
Číst více