Duchovní slovo audio video

Obrácení znamená být s Bohem v pokoře srdce

Obrácení znamená být s Bohem v pokoře srdce

Leave review
Ježíš připomenul v Nazaretě, ž...
Číst více
Ježíš nás učí lásce, která slouží

Ježíš nás učí lásce, která slouží

Leave review
Jakub a Jan chtěli přední míst...
Číst více
Pane, buď s námi v našich zkouškách

Pane, buď s námi v našich zkouškách

Leave review
Prosme o pomoc našeho Pána pro...
Číst více
V modlitbě se pokorně vkládejme do Božího milosrdenství

V modlitbě se pokorně vkládejme do Božího milosrdenství

Leave review
Postoj naší modlitby má vycház...
Číst více
Přijmeme-li Boží slovo, bude v nás život věčný

Přijmeme-li Boží slovo, bude v nás život věčný

Leave review
Kdo se řídí Božím slovem, kdo ...
Číst více
Co jsme udělali bližnímu, to jsme udělali Ježíšovi

Co jsme udělali bližnímu, to jsme udělali Ježíšovi

Leave review
Ježíš ve své řeči o zakončení ...
Číst více
Popeleční středa - postem nám Kristus přináší nový život

Popeleční středa - postem nám Kristus přináší nový život

Leave review
Popeleční středou začíná postn...
Číst více
Bůh se s námi dělí o svou svatost a lásku

Bůh se s námi dělí o svou svatost a lásku

Leave review
Bůh se s námi dělí o svou svat...
Číst více

Myšlenka dne

Odpusť nám, Pane, jako i my odpouštíme

Odpusť nám, Pane, jako i my odpouštíme

Leave review
Abychom mohli přijmout Boží odpuštění, musíme sami odpouštět. A to ne jedno...
Číst více
O napomínání našich bližních

O napomínání našich bližních

Leave review
O napomínání našich bližních
Číst více
Darovat se druhým a odumřít zkažené žádostivosti

Darovat se druhým a odumřít zkažené žádostivosti

Leave review
S láskou se zříkat hříšných žádostivostí, které vedou k egoismu a posloužit...
Číst více
Proč se máme zříkat špatných věcí

Proč se máme zříkat špatných věcí

Leave review
Kdo chce jít za Ježíšem, musí se zříkat svého egoismu a lnutí k vlastnění v...
Číst více