Duchovní slovo audio video

Sv. Agáta nás učí věrnosti Bohu

Sv. Agáta nás učí věrnosti Bohu

Leave review
Život a smrt sv. Agáty
Číst více
Učit se skrze neúspěchy trpělivé lásce

Učit se skrze neúspěchy trpělivé lásce

Leave review
Ježíš posílá učedníky kázat a ...
Číst více
Víra v Boha osvobozuje od moderního modlářství

Víra v Boha osvobozuje od moderního modlářství

Leave review
Víra v sebedarujícího se milos...
Číst více
Obětování Páně v jeruzalémském chrámu

Obětování Páně v jeruzalémském chrámu

Leave review
Ježíš se vydává svému Otci ruk...
Číst více
Příchod Ježíše přináší zničení království zla

Příchod Ježíše přináší zničení království zla

Leave review
Ježíš vyhání z posedlého pluk ...
Číst více
V bouřích života se učme důvěře v Ježíše Krista

V bouřích života se učme důvěře v Ježíše Krista

Leave review
Ježíš utišuje bouři na jezeře ...
Číst více
V utrpení se může zrodit hluboká láska k Bohu a k lidem

V utrpení se může zrodit hluboká láska k Bohu a k lidem

Leave review
Těžkosti osobní i společenské,...
Číst více
Naslouchat Bohu svým srdcem

Naslouchat Bohu svým srdcem

Leave review
Naslouchat Bohu a životem plni...
Číst více

Myšlenka dne

Definice duchovního života

Definice duchovního života

Leave review
Ježíš v podobenství o vinné révě popisuje podstatu života.
Číst více
Boží přikázání jako prostor lásky

Boží přikázání jako prostor lásky

Leave review
Milovat Ježíše a nebeského Otce znamená žít jeho slovo, naplnit příkaz jeho...
Číst více
Společně vytvářet Boží rodinu

Společně vytvářet Boží rodinu

Leave review
Kdo je s Ježíšem a plní vůli Otce, ten je jeho bratrem, sestrou i matkou - ...
Číst více
V pronásledování se více spoléhat na Ducha svatého

V pronásledování se více spoléhat na Ducha svatého

Leave review
Ježíš nás vybízí, abychom se v pronásledování spoléhali více na Božího duch...
Číst více