Duchovní slovo audio video

Advent - příchod Božího uzdravení

Advent není časem ponoření se ...
Číst více

Advent - příchod Ježíše Krista do prostoru našeho života

Ježíš mluví o konci světa, sou...
Číst více

O modlitbě

duchovní slovo o modlitbě - př...
Číst více

Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

Zasvěcení Panny Marie v Jeruza...
Číst více

Sv. Jan XXIII. - papež II. vatikánského koncilu

Sv. Jan XXIII. papež II. vatik...
Číst více

Modlit se k nebeskému Otci

Ježíš nás učí modlitbě. Chce v...
Číst více

Přivádět děti k Bohu

Pán Ježíš vysvětluje svým učed...
Číst více

Svatost všedního dne

Bl. František Seelos, redempto...
Číst více

Myšlenka dne

Vykročit za Ježíšem

Ježíš volá Matouše, aby opustil jistoty svého života a přijal jistoty život...
Číst více

Ježíš uzdravuje naše svědomí

Ježíš uzdravuje duši od hříchů i tělo od nemoci. Dává nám jasné znamení o s...
Číst více

Pravé svědectví o Bohu

Ježíš uzdravuje malomocného a posílá ho kněžím jako svědectví o své Božské ...
Číst více

Přijímat Boží milosrdenství i jeho vůli

Ježíš uzdravuje všechny nemocné v Kafarnau a odchází uzdravovat a hlásat ev...
Číst více