římskokatolická farnost Tasovice Hodonice Dyje

Duchovní slovo audio video

Maria se modlí za jednotu křesťanů

Maria se modlí za jednotu křesťanů

Panna Maria nás vede ke sjedno...
Číst více
Obnovení důstojnosti Božího dítěte

Obnovení důstojnosti Božího dítěte

Ježíš uzdravuje malomocného a ...
Číst více
Křest jako znovuzrození k věčnému životu

Křest jako znovuzrození k věčnému životu

Ježíš vstupuje do vod Jordánu,...
Číst více
Ježíšova výzva k obrácení

Ježíšova výzva k obrácení

Ježíš začíná své veřejné působ...
Číst více
Pokloňme se Ježíši svým životem

Pokloňme se Ježíši svým životem

Tři mudrci, pohanští mágové, s...
Číst více
Vánoce - Ježíš nás zve k novému životu

Vánoce - Ježíš nás zve k novému životu

Povolání apoštola Filipa a Nat...
Číst více
Ježíš je Mesiáš - co to pro nás znamená?

Ježíš je Mesiáš - co to pro nás znamená?

Význam Ježíšova titulu Mesiáš,...
Číst více
Ježíš - věčné slovo Otce

Ježíš - věčné slovo Otce

Ježíš se ponížil, vzal si z Pa...
Číst více

Myšlenka dne

Vstanu a půjdu k svému otci

Vstanu a půjdu k svému otci

Podobenství o marnotratném synu
Číst více
Ochotně přijímat Ježíše a Boží slovo

Ochotně přijímat Ježíše a Boží slovo

Podobenství o správci vinice a neposlušných vinařích
Číst více
Vyjít vstříc našim bližním

Vyjít vstříc našim bližním

V podobenství o boháčovi a Lazarovi nám Ježíš připomíná důležitost lásky vš...
Číst více
U trpícího Ježíše hledat smysl utrpení

U trpícího Ježíše hledat smysl utrpení

Ježíš předpovídá své utrpení a vysvětluje, že přišel sloužit a také my podl...
Číst více