redakce

Vánoce - chránit život malých dětí a nenarozených

Naším úkolem je chránit život ...
Číst více

Vánoce - sv. Jan Evangelista a narození jeho víry

Sv. Jan a apoštol Petr běží k ...
Číst více

Advent - pokorná vděčnost Bohu za jeho příchod

Maria chválí svého Boha za jeh...
Číst více

Advent - blahoslavený, kdo uvěří Božímu slovu

Navštívení Panny Marie u Alžbě...
Číst více

Těžký advent sv. Josefa

Pro Josefa byl advent časem zk...
Číst více

Advent - Ježíš uzdravuje dějiny našeho života

Také my jsme přijati do Ježíšo...
Číst více

Sv. Jan od Kříže - následovník trpícího Spasitele

Jan od Kříže nás zve k opravdo...
Číst více

Advent - velikost Jana Křtitele

Ježíš vyzdvihuje Jana Křtitele...
Číst více

Myšlenka dne

Vykročit za Ježíšem

Ježíš volá Matouše, aby opustil jistoty svého života a přijal jistoty život...
Číst více

Ježíš uzdravuje naše svědomí

Ježíš uzdravuje duši od hříchů i tělo od nemoci. Dává nám jasné znamení o s...
Číst více

Pravé svědectví o Bohu

Ježíš uzdravuje malomocného a posílá ho kněžím jako svědectví o své Božské ...
Číst více

Přijímat Boží milosrdenství i jeho vůli

Ježíš uzdravuje všechny nemocné v Kafarnau a odchází uzdravovat a hlásat ev...
Číst více