redakce

Zjevení Páně: Buďme druhým hvězdou přivádějící je ke Kristu

Zjevení Páně: Buďme druhým hvězdou přivádějící je ke Kristu

Leave review
Mudrci kráčeli za znamením - h...
Číst více
Víra v Krista v sobě nese upřímné hledání srdce, rozumu i zdravou míru opatrnosti

Víra v Krista v sobě nese upřímné hledání srdce, rozumu i zdravou míru opatrnosti

Leave review
V prohlubování naší víry se tv...
Číst více
Ježíš má moc darovat nám víru a změnit naše srdce

Ježíš má moc darovat nám víru a změnit naše srdce

Leave review
Ježíš svou přítomností, vyzařu...
Číst více
Bůh přichází s tváří člověka

Bůh přichází s tváří člověka

Leave review
Vše je stvořeno skrze Ježíše -...
Číst více
Nový rok

Nový rok

Leave review
Duchovní slovo k novému roku
Číst více
Skrze modlitbu poznáváme přítomného Pána

Skrze modlitbu poznáváme přítomného Pána

Leave review
Skrze půst a modlitbu obdarova...
Číst více
Pane, proměň náš strach ve svůj pokoj

Pane, proměň náš strach ve svůj pokoj

Leave review
Herodes vraždil Betlémské neml...
Číst více
Evangelium - Bůh si nás zamiloval a čeká od nás odpověď lásky

Evangelium - Bůh si nás zamiloval a čeká od nás odpověď lásky

Leave review
Apoštol Jan, miláček Páně, něk...
Číst více

Myšlenka dne

Učit se přijímat skutečnost takovou, jaká je

Učit se přijímat skutečnost takovou, jaká je

Leave review
Ježíš pomlouván od známých, příbuzní chtějí zabránit jeho působení.
Číst více
Povolání žít evangelium

Povolání žít evangelium

Leave review
Ježíš povolává dvanáct apoštolů
Číst více
Odevzdat Božímu Synu svůj život k uzdravení od nedostatku lásky

Odevzdat Božímu Synu svůj život k uzdravení od nedostatku lásky

Leave review
Ježíš uzdravuje a léčí a vyhání démony a učí
Číst více
Pravý smysl Božích přikázání

Pravý smysl Božích přikázání

Leave review
Ježíš v sobotu uzdravuje ochrnutého a farizeové Ježíše nenávidí, protože po...
Číst více