redakce

Cesta světla - 3. Vzkříšený Ježíš se ukazuje Magdaléně

Cesta světla - 3. Vzkříšený Ježíš se ukazuje Magdaléně

Leave review
Cesta světla - rozjímání otce ...
Číst více
Cesta světla - 2. Učedníci nacházejí prázdný hrob

Cesta světla - 2. Učedníci nacházejí prázdný hrob

Leave review
Cesta světla - rozjímání otce ...
Číst více
Skrze Krista zabránit rozmachu zla v našem srdci

Skrze Krista zabránit rozmachu zla v našem srdci

Leave review
Šavel v narůstající nenávisti ...
Číst více
Láska je silnější než smrt

Láska je silnější než smrt

Leave review
Štěpán vítězí svou láskou k ne...
Číst více
Cesta světla - 1. Ježíš vstal z mrtvých

Cesta světla - 1. Ježíš vstal z mrtvých

Leave review
Cesta světla - rozjímání otce ...
Číst více
Ježíš zmrtvýchvstalý je vítězem nad chaosem současného světa

Ježíš zmrtvýchvstalý je vítězem nad chaosem současného světa

Leave review
První křesťané se v pronásledo...
Číst více
Ovocem modlitby je příchod lásky Ducha Svatého

Ovocem modlitby je příchod lásky Ducha Svatého

Leave review
První křesťané se v pronásledo...
Číst více
Vyprošujme si víru v Ježíše zmrtvýchvstalého

Vyprošujme si víru v Ježíše zmrtvýchvstalého

Leave review
Shrnutí událostí zjevení Ježíš...
Číst více

Myšlenka dne

Definice duchovního života

Definice duchovního života

Leave review
Ježíš v podobenství o vinné révě popisuje podstatu života.
Číst více
Boží přikázání jako prostor lásky

Boží přikázání jako prostor lásky

Leave review
Milovat Ježíše a nebeského Otce znamená žít jeho slovo, naplnit příkaz jeho...
Číst více
Společně vytvářet Boží rodinu

Společně vytvářet Boží rodinu

Leave review
Kdo je s Ježíšem a plní vůli Otce, ten je jeho bratrem, sestrou i matkou - ...
Číst více
V pronásledování se více spoléhat na Ducha svatého

V pronásledování se více spoléhat na Ducha svatého

Leave review
Ježíš nás vybízí, abychom se v pronásledování spoléhali více na Božího duch...
Číst více