římskokatolická farnost Tasovice Hodonice Dyje

redakce

Uvěřit svědkům Ježíšova zmrtvýchvstání

Uvěřit svědkům Ježíšova zmrtvýchvstání

Leave review
Apoštolové, Maří Magdaléna a d...
Číst více
Posílit svou víru v Ježíše zmrtvýchvstalého

Posílit svou víru v Ježíše zmrtvýchvstalého

Leave review
Ježíš zmrtvýchvstalý se přímo ...
Číst více
Ježíš zmrtvýchvstalý je mezi námi právě dnes

Ježíš zmrtvýchvstalý je mezi námi právě dnes

Leave review
Ježíš zmrtvýchvstalý se dává p...
Číst více
Rozhodnutí milovat Boha celým svým srdcem

Rozhodnutí milovat Boha celým svým srdcem

Leave review
Jidáš zrazuje svého Spasitele ...
Číst více
Ježíš nás miluje víc než sebe

Ježíš nás miluje víc než sebe

Leave review
Ježíš odsouzen na smrt v srdcí...
Číst více
Kdo zachová Ježíšovo slovo, bude žít věčně

Kdo zachová Ježíšovo slovo, bude žít věčně

Leave review
Ježíš o sobě prohlašuje že je ...
Číst více
Půst - změna života, prohloubení modlitby a štědrosti

Půst - změna života, prohloubení modlitby a štědrosti

Leave review
Ježíš vyžaduje ve víře úplnou ...
Číst více
Ježíš nepřijat od představitelů židovského národa

Ježíš nepřijat od představitelů židovského národa

Leave review
Ježíš zná smýšlení těch, kteří...
Číst více

Myšlenka dne

O kvalitě našich činů rozhoduje úmysl

O kvalitě našich činů rozhoduje úmysl

Leave review
Bůh vidí úmysly lidského srdce, s jakým koná ten či onen skutek.
Číst více
Láskou k nepřátelům se podobat Bohu

Láskou k nepřátelům se podobat Bohu

Leave review
Ježíš nabádá své učedníky k lásce k nepřátelům. Touto láskou se člověk nejv...
Číst více
Neodplácet zlým za zlé

Neodplácet zlým za zlé

Leave review
Ježíš nás učí, abychom neodpláceli zlým za zlé.
Číst více
Žít i mluvit pravdu

Žít i mluvit pravdu

Leave review
Ježíš nás učí mluvit a žít pravdu bez komplikování skutečnosti.
Číst více
Hledat cesty odpuštění a smíření

Hledat cesty odpuštění a smíření

Leave review
Hledat cesty odpuštění a smíření, zříkat se svého hněvu, nenávisti, posuzov...
Číst více
Ježíš je naplněním Starého zákona

Ježíš je naplněním Starého zákona

Leave review
Křesťan má žít desatero v duchu Ježíše Krista, žít Ježíšovo slovo a tak nap...
Číst více
Vykročit za Ježíšem

Vykročit za Ježíšem

Leave review
Ježíš zve Petra k následování. Petr se stará o osud Janův. Ježíš mu připomí...
Číst více
Ježíšova modlitba

Ježíšova modlitba

Leave review
Ježíš se modlí za jednotu lásky mezi námi lidmi, aby byla stejná, jak jsou ...
Číst více