římskokatolická farnost Tasovice Hodonice Dyje

redakce

Víra v Boha jako světlo našeho života

Víra v Boha jako světlo našeho života

Víra jako základní součást živ...
Číst více
Nenechat se pohltit starostmi

Nenechat se pohltit starostmi

Podobenství o rozsévači a o to...
Číst více
Stát se blízkým Bohu dozráváním v životním povolání

Stát se blízkým Bohu dozráváním v životním povolání

Plnit Boží vůli není bezduchým...
Číst více
Svatý Tomáš Akvinský

Svatý Tomáš Akvinský

Život svatého Tomáše Akvinskéh...
Číst více
Ježíš posílá učedníky hlásat evangelium

Ježíš posílá učedníky hlásat evangelium

Pán Ježíš posílá své učedníky ...
Číst více
Opustit kvůli Ježíšovi výhody tohoto světa

Opustit pro Ježíše výhody tohoto světa

Matouš radostně následuje Ježí...
Číst více
Maria se modlí za jednotu křesťanů

Maria se modlí za jednotu křesťanů

Panna Maria nás vede ke sjedno...
Číst více
Obnovení důstojnosti Božího dítěte

Obnovení důstojnosti Božího dítěte

Ježíš uzdravuje malomocného a ...
Číst více

Myšlenka dne

Vstanu a půjdu k svému otci

Vstanu a půjdu k svému otci

Podobenství o marnotratném synu
Číst více
Ochotně přijímat Ježíše a Boží slovo

Ochotně přijímat Ježíše a Boží slovo

Podobenství o správci vinice a neposlušných vinařích
Číst více
Vyjít vstříc našim bližním

Vyjít vstříc našim bližním

V podobenství o boháčovi a Lazarovi nám Ježíš připomíná důležitost lásky vš...
Číst více
U trpícího Ježíše hledat smysl utrpení

U trpícího Ježíše hledat smysl utrpení

Ježíš předpovídá své utrpení a vysvětluje, že přišel sloužit a také my podl...
Číst více