římskokatolická farnost Tasovice Hodonice Dyje

Myšlenka dne

O kvalitě našich činů rozhoduje úmysl

O kvalitě našich činů rozhoduje úmysl

Leave review
Bůh vidí úmysly lidského srdce, s jakým koná ten či onen skutek.
Číst více
Láskou k nepřátelům se podobat Bohu

Láskou k nepřátelům se podobat Bohu

Leave review
Ježíš nabádá své učedníky k lásce k nepřátelům. Touto láskou se člověk nejv...
Číst více
Neodplácet zlým za zlé

Neodplácet zlým za zlé

Leave review
Ježíš nás učí, abychom neodpláceli zlým za zlé.
Číst více
Žít i mluvit pravdu

Žít i mluvit pravdu

Leave review
Ježíš nás učí mluvit a žít pravdu bez komplikování skutečnosti.
Číst více
Hledat cesty odpuštění a smíření

Hledat cesty odpuštění a smíření

Leave review
Hledat cesty odpuštění a smíření, zříkat se svého hněvu, nenávisti, posuzov...
Číst více
Ježíš je naplněním Starého zákona

Ježíš je naplněním Starého zákona

Leave review
Křesťan má žít desatero v duchu Ježíše Krista, žít Ježíšovo slovo a tak nap...
Číst více
Vykročit za Ježíšem

Vykročit za Ježíšem

Leave review
Ježíš zve Petra k následování. Petr se stará o osud Janův. Ježíš mu připomí...
Číst více
Ježíšova modlitba

Ježíšova modlitba

Leave review
Ježíš se modlí za jednotu lásky mezi námi lidmi, aby byla stejná, jak jsou ...
Číst více
Vystavit se Boží lásce

Vystavit se Boží lásce

Leave review
Ježíš ve své velekněžské modlitbě oslavuje svého Otce a modlí se za nás, ab...
Číst více
Snažit se o vytváření jednoty

Snažit se o vytváření jednoty

Leave review
Ježíš se modlí ke svému Otci za jednotu nás všech v Duchu svatém, abychom b...
Číst více
Nepronásledovat pravdu

Nepronásledovat pravdu

Leave review
Světský styl člověka má v nenávisti Ježíše a jeho pravdu. Přikloňme se svým...
Číst více
Učit se lásce, kterou miluje Bůh

Učit se lásce, kterou miluje Bůh

Leave review
Máme se naučit lásce, kterou miluje Ježíš Kristus.
Číst více