Myšlenka dne

O kvalitě našich skutků rozhoduje úmysl

O kvalitě našich skutků rozhoduje úmysl

Leave review
Ježíš odhaluje pokrytectví farizejů v jejich jednání a životě. Ježíš nás va...
Číst více
Největší přikázání

Největší přikázání

Leave review
Největší přikázání: miluj Pána Boha z celého srdce, z celé duše i mysli, a ...
Číst více
Být vnímavým na Boží pozvání k lásce

Být vnímavým na Boží pozvání k lásce

Leave review
Podobenství o králi, který pozval lidi na svatební hostinu. Nikdo z nich ne...
Číst více
Vykročit za Kristem v chudobě srdce

Vykročit za Kristem v chudobě srdce

Leave review
Bohatí těžko vejdou do Božího království. Kdo se s láskou k Ježíši zřekl po...
Číst více
Co dobrého mám udělat, abych dosáhl věčného života?

Co dobrého mám udělat, abych dosáhl věčného života?

Leave review
Abychom dosáhli věčného života, máme žít Boží přikázání a pokud chceme být ...
Číst více
Odpusť nám, Pane, jako i my odpouštíme

Odpusť nám, Pane, jako i my odpouštíme

Leave review
Abychom mohli přijmout Boží odpuštění, musíme sami odpouštět. A to ne jedno...
Číst více
Jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do Božího království

Jestliže nebudete jako děti, nevejdete do Božího království

Leave review
Ježíš vyzdvihuje průzračnost dětského světa, čirost reakcí a prvotnost svěd...
Číst více
Darovat se druhým a odumřít zkažené žádostivosti

Darovat se druhým a odumřít zkažené žádostivosti

Leave review
S láskou se zříkat hříšných žádostivostí, které vedou k egoismu a posloužit...
Číst více
Pane, dej nám více víry!

Pane, dej nám více víry!

Leave review
Důležitost víry a spojení s Ježíšem v modlitbě a životě. Uzdravení náměsíčn...
Číst více
Smysl zříkání se špatných věcí

Smysl zříkání se špatných věcí

Leave review
Následovat Ježíše Krista znamená zříkat se hříšných nabídek svého srdce, sv...
Číst více
Za koho považuješ Ježíše

Za koho považuješ Ježíše

Leave review
Za koho považují lidé Ježíše? A za koho ho považuji já? Petrovo vyznání, že...
Číst více
Proste a dostanete

Proste a dostanete

Leave review
Ježíš a kananejská žena. Modlitba v pokoře srdce je účinná. Pokora v modlit...
Číst více
Nechat se vést Ježíšem

Nechat se vést Ježíšem

Leave review
Ježíš vede k pravdě a pokoře, farizeové k otrockému plnění litery zákona, v...
Číst více
Vykročit s Kristem do nesnází života

Vykročit s Kristem do nesnází života

Leave review
Ježíš kráčí po vodě, Petr chce vstoupit do vln za Ježíšem, aby měl důkaz, ž...
Číst více
Přijmout změny u svých bližních

Přijmout změny u svých bližních

Leave review
Ježíš nepřijat v Nazaretě, nevíra Nazaretčanů.
Číst více
S radostí se vzdát všeho, co brání skutečné lásce

S radostí se vzdát všeho, co brání skutečné lásce

Leave review
Podobenství o pokladu na poli a o nejvzácnější perle.
Číst více