redakce

Společně s apoštolem Tomášem obnovme víru v Ježíše, Božího Syna

Společně s apoštolem Tomášem obnovme víru v Ježíše, Božího Syna

Leave review
Tomáš neuvěřil apoštolům, kteř...
Číst více
Naslouchejme Bohu a on nám daruje naději a smysl života

Naslouchejme Bohu a on nám daruje naději a smysl života

Leave review
V povolání celníka Matouše nám...
Číst více
Učme se důvěře v Boha v každé životní situaci

Učme se důvěře v Boha v každé životní situaci

Leave review
Abrahám byl vyzván Bohem, aby ...
Číst více
Vnímejme naše bližní jako dar

Vnímejme naše bližní jako dar

Leave review
Ježíš vyhání démony a nechá je...
Číst více
Petr a Pavel - apoštolové proměněni Bohem

Petr a Pavel - apoštolové proměněni Bohem

Leave review
Apoštolové Petr a Pavel byli p...
Číst více
Bůh nás přesahuje ve svém milosrdenství i spravedlnosti

Bůh nás přesahuje ve svém milosrdenství i spravedlnosti

Leave review
Text prvního čtení v dnešní li...
Číst více
V nesnázi vzývejme Ježíše

V nesnázi vzývejme Ježíše

Leave review
Ježíš na dálku uzdravuje služe...
Číst více
Slavnost narození Jana Křtitele

Slavnost narození Jana Křtitele

Leave review
Slavnost narození Jana Křtitel...
Číst více

Myšlenka dne

Učit se přijímat skutečnost takovou, jaká je

Učit se přijímat skutečnost takovou, jaká je

Leave review
Ježíš pomlouván od známých, příbuzní chtějí zabránit jeho působení.
Číst více
Povolání žít evangelium

Povolání žít evangelium

Leave review
Ježíš povolává dvanáct apoštolů
Číst více
Odevzdat Božímu Synu svůj život k uzdravení od nedostatku lásky

Odevzdat Božímu Synu svůj život k uzdravení od nedostatku lásky

Leave review
Ježíš uzdravuje a léčí a vyhání démony a učí
Číst více
Pravý smysl Božích přikázání

Pravý smysl Božích přikázání

Leave review
Ježíš v sobotu uzdravuje ochrnutého a farizeové Ježíše nenávidí, protože po...
Číst více