římskokatolická farnost Tasovice Hodonice Dyje

redakce

Obětování Páně v jeruzalémském chrámu

Obětování Páně v jeruzalémském chrámu

Ježíš se vydává svému Otci ruk...
Číst více
Prosme Pána o trpělivost a vytrvalost v dobrém

Prosme Pána o trpělivost a vytrvalost v dobrém

Podobenství o hořčičném zrnku ...
Číst více
Víra v Boha jako světlo našeho života

Víra v Boha jako světlo našeho života

Víra jako základní součást živ...
Číst více
Nenechat se pohltit starostmi

Nenechat se pohltit starostmi

Podobenství o rozsévači a o to...
Číst více
Stát se blízkým Bohu dozráváním v životním povolání

Stát se blízkým Bohu dozráváním v životním povolání

Plnit Boží vůli není bezduchým...
Číst více
Svatý Tomáš Akvinský

Svatý Tomáš Akvinský

Život svatého Tomáše Akvinskéh...
Číst více
Ježíš posílá učedníky hlásat evangelium

Ježíš posílá učedníky hlásat evangelium

Pán Ježíš posílá své učedníky ...
Číst více
Opustit kvůli Ježíšovi výhody tohoto světa

Opustit pro Ježíše výhody tohoto světa

Matouš radostně následuje Ježí...
Číst více

Myšlenka dne

Velikonoční obrácení

Velikonoční obrácení

Marie Magdalská se setkává se zmrtvýchvstalým Ježíšem u jeho hrobu
Číst více
Obnovit přátelství s Kristem

Obnovit přátelství s Kristem

Jidášova dohoda s velekněžími o zradě Krista. Ježíš naznačuje, že jeden ze ...
Číst více
Potřeba pokory srdce v duchovním životě

Potřeba pokory srdce v duchovním životě

Ježíš prohlašuje, že ho jeden ze dvanácti zradí. Petr vyznává věrnost Krist...
Číst více
Projevit Bohu lásku svým životem

Projevit Bohu lásku svým životem

Lazarova sestra Maria maže Ježíšovy nohy drahocenným olejem. Jidáš reptá, j...
Číst více