redakce

Přijímejme Boží milosrdenství a buďme milosrdní k bližním

Přijímejme Boží milosrdenství a buďme milosrdní k bližním

Leave review
Ježíš nás zve k tomu, abychom ...
Číst více
Očistit se v Bohu ze své rozpolcenosti

Očistit se v Bohu ze své rozpolcenosti

Leave review
Bůh očišťuje pohanského Aramej...
Číst více
Ježíš nám zjevuje tvář milosrdného Otce

Ježíš nám zjevuje tvář milosrdného Otce

Leave review
Pán Ježíš nám v podobenství o ...
Číst více
Nepřehlížejme dobro, které můžeme vykonat

Nepřehlížejme dobro, které můžeme vykonat

Leave review
Ježíš v podobenství o nevšímav...
Číst více
Odhalit své nedostatky a s Boží mocí je překonávat

Odhalit své nedostatky a s Boží mocí je překonávat

Leave review
Ježíš upozorňuje na pokrytecké...
Číst více
Buďte milosrdní jako váš nebeský Otec

Buďte milosrdní jako váš nebeský Otec

Leave review
Ježíš po nás žádá, abychom byl...
Číst více
Ať je k nám Bůh milosrdný a odpustí nám

Ať je k nám Bůh milosrdný a odpustí nám

Leave review
Boží milosrdenství ve Starém z...
Číst více
V modlitbě u Ježíše obdržíme pokoj a naději

V modlitbě u Ježíše obdržíme pokoj a naději

Leave review
Petr považoval Ježíše za Mesiá...
Číst více

Myšlenka dne

Definice duchovního života

Definice duchovního života

Leave review
Ježíš v podobenství o vinné révě popisuje podstatu života.
Číst více
Boží přikázání jako prostor lásky

Boží přikázání jako prostor lásky

Leave review
Milovat Ježíše a nebeského Otce znamená žít jeho slovo, naplnit příkaz jeho...
Číst více
Společně vytvářet Boží rodinu

Společně vytvářet Boží rodinu

Leave review
Kdo je s Ježíšem a plní vůli Otce, ten je jeho bratrem, sestrou i matkou - ...
Číst více
V pronásledování se více spoléhat na Ducha svatého

V pronásledování se více spoléhat na Ducha svatého

Leave review
Ježíš nás vybízí, abychom se v pronásledování spoléhali více na Božího duch...
Číst více