římskokatolická farnost Tasovice Hodonice Dyje

redakce

Ježíš zjevuje svou slávu apoštolům

Ježíš zjevuje svou slávu apoštolům

Ježíšovo proměnění před apošto...
Číst více
Pane, uzdrav zrak našeho srdce!

Pane, uzdrav zrak našeho srdce!

Ježíš uzdravuje slepého postup...
Číst více
Svátek stolce apoštola Petra

Svátek stolce apoštola Petra

Ježíš svěřuje Petrovi moc v Du...
Číst více
Cesta k životu vede skrze kříž

Cesta k životu vede skrze kříž

Ježíš kárá Petra, který ho chc...
Číst více
Bůh nás vede k pravdě

Bůh nás vede k pravdě

Ježíš napomíná své apoštoly a ...
Číst více
Láska k Bohu nepožaduje zázraky

Láska k Bohu nepožaduje zázraky

Ježíš odmítá konat zázraky na ...
Číst více
Ježíš nás otvírá na přijetí věčného života

Ježíš nás otvírá na přijetí věčného života

Ježíš nás učí především naslou...
Číst více
Ježíš je Spasitelem pro každého člověka

Ježíš je Spasitelem pro každého člověka

Ježíš uzdravuje dceru pohanské...
Číst více

Myšlenka dne

Vstanu a půjdu k svému otci

Vstanu a půjdu k svému otci

Podobenství o marnotratném synu
Číst více
Ochotně přijímat Ježíše a Boží slovo

Ochotně přijímat Ježíše a Boží slovo

Podobenství o správci vinice a neposlušných vinařích
Číst více
Vyjít vstříc našim bližním

Vyjít vstříc našim bližním

V podobenství o boháčovi a Lazarovi nám Ježíš připomíná důležitost lásky vš...
Číst více
U trpícího Ježíše hledat smysl utrpení

U trpícího Ježíše hledat smysl utrpení

Ježíš předpovídá své utrpení a vysvětluje, že přišel sloužit a také my podl...
Číst více