římskokatolická farnost Tasovice Hodonice Dyje

redakce

Opustit kvůli Ježíšovi výhody tohoto světa

Opustit pro Ježíše výhody tohoto světa

Matouš radostně následuje Ježí...
Číst více
Maria se modlí za jednotu křesťanů

Maria se modlí za jednotu křesťanů

Panna Maria nás vede ke sjedno...
Číst více
Obnovení důstojnosti Božího dítěte

Obnovení důstojnosti Božího dítěte

Ježíš uzdravuje malomocného a ...
Číst více
Křest Páně a tajemství našeho křtu

Křest Páně a tajemství našeho křtu

Křest Páně a tajemství našeho ...
Číst více
Ježíšova výzva k obrácení

Ježíšova výzva k obrácení

Ježíš začíná své veřejné působ...
Číst více
Vánoce - Ježíš nás zve k novému životu

Vánoce - Ježíš nás zve k novému životu

Povolání apoštola Filipa a Nat...
Číst více
Ježíš je Mesiáš - co to pro nás znamená?

Ježíš je Mesiáš - co to pro nás znamená?

Význam Ježíšova titulu Mesiáš,...
Číst více
Ježíš - věčné slovo Otce

Ježíš - věčné slovo Otce

Ježíš se ponížil, vzal si z Pa...
Číst více

Myšlenka dne

Ježíš je s námi v Písmu a Eucharistii

Ježíš je s námi v Písmu a Eucharistii

Ježíš zmrtvýchvstalý provází emauzské učedníky a dává se poznávat při lámán...
Číst více
Velikonoční obrácení

Velikonoční obrácení

Marie Magdalská se setkává se zmrtvýchvstalým Ježíšem u jeho hrobu
Číst více
Obnovit přátelství s Kristem

Obnovit přátelství s Kristem

Jidášova dohoda s velekněžími o zradě Krista. Ježíš naznačuje, že jeden ze ...
Číst více
Potřeba pokory srdce v duchovním životě

Potřeba pokory srdce v duchovním životě

Ježíš prohlašuje, že ho jeden ze dvanácti zradí. Petr vyznává věrnost Krist...
Číst více