Myšlenka dne

Nechat se uvést do plné pravdy

Nechat se uvést do plné pravdy

Leave review
Duch svatý uvádí do plné pravd...
Číst více
Přijď, Duchu svatý, Přímluvce!

Přijď, Duchu svatý, Přímluvce!

Leave review
Ježíš nám pošle Přímluvce Duch...
Číst více
Vydávat svědectví o Ježíši zmrtvýchvstalém

Vydávat svědectví o Ježíši zmrtvýchvstalém

Leave review
Vydávat svědectví o Ježíši zmr...
Číst více
Nepronásledovat pravdu

Nepronásledovat pravdu

Leave review
Světský styl člověka má v nená...
Číst více
Učit se lásce, kterou miluje Bůh

Učit se lásce, kterou miluje Bůh

Leave review
Máme se naučit lásce, kterou m...
Číst více
Opětovat Bohu jeho lásku

Opětovat Bohu jeho lásku

Leave review
Milovat Boha znamená zachovat ...
Číst více
Definice duchovního života

Definice duchovního života

Leave review
Ježíš v podobenství o vinné ré...
Číst více
Dar Božího pokoje

Dar Božího pokoje

Leave review
Ježíš dává člověku pravý pokoj...
Číst více

Duchovní slovo

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Leave review
Ježíš vystupuje po završení díla vykoupení na nebesa do slávy svého Otce.
Číst více
Velikonoční blahopřání

Velikonoční blahopřání

Leave review
Velikonoční blahopřání farníkům
Číst více
Svatý Štěpán narozený pro nebe

Svatý Štěpán narozený pro nebe

Leave review
Svatý Štěpán a jeho umučení
Číst více

"Dušičkové" zamyšlení

Leave review
Modleme se zvláště v těchto dnech za duše v očistci.
Číst více