Myšlenka dne

Slyšet Ježíšovu výzvu k obrácení

Ježíš vyslovuje běda nad těmi,...
Číst více

Vytrvale přebývat s Kristem

Ježíš vyhání démona Boží mocí....
Číst více

Nebát se prosit nebeského Otce o největší dary

Prosit nebeského Otce o největ...
Číst více

Blahoslavený redemptorista Franz Xaver Seelos

Blahoslavený Franz Xaver Seelo...
Číst více

Následovat Krista

Následovat Ježíše a neohlížet ...
Číst více

Každý z nás má svého anděla

Anděl strážný
Číst více

Terezka Ježíškova nás učí moudrosti

Ježíš žízní po lásce. To on ch...
Číst více

Michael, Rafael, Gabriel - naslouchat Božím andělům

Archandělé Michael, Rafael, Ga...
Číst více

Duchovní slovo

Maria nás zve k modlitbě růžence

Maria nás zve k modlitbě růžence
Číst více

Bl. Januarius Maria Sarnelli, redemptorista

Bl. Januarius Maria Sarnelli, jeho život a dílo.
Číst více

Úmysl modlitby papeže Františka - srpen 2018

Abychom pěstovali vztah a důvěru k Pánu, který je pravým chlebem života, a ...
Číst více

Sv. Jáchym a Anna - rodiče Panny Marie

Sv. Jáchym a Anna, rodiče Panny Marie
Číst více