Myšlenka dne

Pane, chceš-li, můžeš mě očistit

Pane, chceš-li, můžeš mě očistit

Leave review
Ježíš uzdravuje malomocného, z...
Číst více
Ježíš nás vysvobozuje ze zajetí hříchů

Ježíš nás vysvobozuje ze zajetí hříchů

Leave review
Ježíš hlásá evangelium v Nazar...
Číst více
Ježíš má moc nad přírodními zákony

Ježíš má moc nad přírodními zákony

Leave review
Ježíš kráčí po vodě, je Pánem ...
Číst více
Spojit svou bezmoc s Ježíšovou všemohoucností

Spojit svou bezmoc s Ježíšovou všemohoucností

Leave review
Rozmnožení chleba a ryb pro zá...
Číst více
Zjevení Páně - kráčet s mudrci k Ježíši Kristu

Zjevení Páně - kráčet s mudrci k Ježíši Kristu

Leave review
Zjevení Páně - tři mudrci od v...
Číst více
Vánoce - narození životního povolání

Vánoce - narození životního povolání

Leave review
Jan Křtitel ukazuje na Ježíše ...
Číst více
Žít pravdivě své povolání

Žít pravdivě své povolání

Leave review
Jan Křtitel mluví o svém poslá...
Číst více
Vánoce - najít si čas na setkání s Bohem

Vánoce - najít si čas na setkání s Bohem

Leave review
Prorokyně Anna prorokuje o mal...
Číst více