Myšlenka dne

Slyšet Ježíšovu výzvu k obrácení

Slyšet Ježíšovu výzvu k obrácení

Leave review
Ježíš vyslovuje běda nad těmi,...
Číst více
Milosrdenství očišťuje náš pohled na bližní

Milosrdenství očišťuje náš pohled na bližní

Leave review
Vnější a vnitřní čistota člově...
Číst více
Udělat malou změnu ve stereotypu svého života

Udělat malou změnu ve stereotypu svého života

Leave review
Pravé obrácení
Číst více
Vytrvale přebývat s Kristem

Vytrvale přebývat s Kristem

Leave review
Ježíš vyhání démona Boží mocí....
Číst více
Nebát se prosit nebeského Otce o největší dary

Nebát se prosit nebeského Otce o největší dary

Leave review
Prosit nebeského Otce o největ...
Číst více
Přebývat s Ježíšem

Přebývat s Ježíšem

Leave review
Ježíš a Marta, Marie naslouchá...
Číst více
Láska k Bohu a k bližnímu otvírá nebeskou bránu

Láska k Bohu a k bližnímu otvírá nebeskou bránu

Leave review
Podobenství o milosrdném samar...
Číst více
Skutečná životní moudrost

Skutečná životní moudrost

Leave review
V pokoře a tichosti uslyšíme, ...
Číst více

Duchovní slovo

Advent - vděčnost za dar obrácení

Advent - vděčnost za dar obrácení

Leave review
Druhý příchod Božího Syna přijde znenadání. Je na nás, abychom byli v každé...
Číst více

"Dušičkové" zamyšlení

Leave review
Modleme se zvláště v těchto dnech za duše v očistci.
Číst více
Maria nás zve k modlitbě růžence

Maria nás zve k modlitbě růžence

Leave review
Maria nás zve k modlitbě růžence
Číst více
Učit se pokorné služebné lásce od Ježíše

Učit se pokorné sloužící lásce od Ježíše

Leave review
Ježíš posiluje víru svých apoštolů. Učí pokorné služebné lásce.
Číst více