Myšlenka dne

Odpusť nám, Pane, jako i my odpouštíme

Abychom mohli přijmout Boží od...
Číst více

Jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do Božího království

Ježíš vyzdvihuje průzračnost d...
Číst více

Darovat se druhým a odumřít zkažené žádostivosti

S láskou se zříkat hříšných žá...
Číst více

Pane, dej nám více víry!

Důležitost víry a spojení s Je...
Číst více

Smysl zříkání se špatných věcí

Následovat Ježíše Krista zname...
Číst více

Za koho považuješ Ježíše

Za koho považují lidé Ježíše? ...
Číst více

Proste a dostanete

Ježíš a kananejská žena. Modli...
Číst více

Nechat se vést Ježíšem

Ježíš vede k pravdě a pokoře, ...
Číst více

Duchovní slovo

Maria nás zve k modlitbě růžence

Maria nás zve k modlitbě růžence
Číst více

Bl. Januarius Maria Sarnelli, redemptorista

Bl. Januarius Maria Sarnelli, jeho život a dílo.
Číst více

Úmysl modlitby papeže Františka - srpen 2018

Abychom pěstovali vztah a důvěru k Pánu, který je pravým chlebem života, a ...
Číst více

Sv. Jáchym a Anna - rodiče Panny Marie

Sv. Jáchym a Anna, rodiče Panny Marie
Číst více