Myšlenka dne

Blahoslavený redemptorista Franz Xaver Seelos

Blahoslavený Franz Xaver Seelo...
Číst více

Následovat Krista

Následovat Ježíše a neohlížet ...
Číst více

Každý z nás má svého anděla

Anděl strážný
Číst více

Terezka Ježíškova nás učí moudrosti

Ježíš žízní po lásce. To on ch...
Číst více

Michael, Rafael, Gabriel - naslouchat Božím andělům

Archandělé Michael, Rafael, Ga...
Číst více

Pravda se nedá umlčet

Herodes chtěl uvidět Ježíše, s...
Číst více

"Čím asi toto dítě bude?"

Krátce ze životopisu bl. Kašpa...
Číst více

Stávat se blízkým Bohu

Ten je Ježíšovi blízký, kdo sl...
Číst více

Duchovní slovo

Nenápadný věrný služebník

Kázání na pohřbu P. Stanislava Muzikáře
Číst více

Všichni svatí - krásní

všech svatých
Číst více

Maria nás zve k modlitbě růžence

Maria nás zve k modlitbě růžence
Číst více

Bl. Januarius Maria Sarnelli, redemptorista

Bl. Januarius Maria Sarnelli, jeho život a dílo.
Číst více