Myšlenka dne

Oheň Boží lásky

Pán Ježíš touží vrhnout oheň l...
Číst více

Připravovat se na příchod Pána rozvíjením darů

Podobenství o správci, od kter...
Číst více

Pán touží vstoupit do příbytku našeho srdce

Být připraven na příchod Pánay...
Číst více

Učit se štědrosti

Ježíš varuje před chamtivostí
Číst více

Co jste řekli ve tmě, bude slyšet na světle

Jednou vyjdou najevo skryté sk...
Číst více

Slyšet Ježíšovu výzvu k obrácení

Ježíš vyslovuje běda nad těmi,...
Číst více

Vytrvale přebývat s Kristem

Ježíš vyhání démona Boží mocí....
Číst více

Nebát se prosit nebeského Otce o největší dary

Prosit nebeského Otce o největ...
Číst více

Duchovní slovo

Nenápadný věrný služebník

Kázání na pohřbu P. Stanislava Muzikáře
Číst více

Všichni svatí - krásní

všech svatých
Číst více

Maria nás zve k modlitbě růžence

Maria nás zve k modlitbě růžence
Číst více

Bl. Januarius Maria Sarnelli, redemptorista

Bl. Januarius Maria Sarnelli, jeho život a dílo.
Číst více