Myšlenka dne

Advent - příchod Božího uzdravení

Advent - příchod Božího uzdravení

Leave review
Ježíš vysvětluje učedníkům Jan...
Číst více
Advent - přijmout Boží pozvání

Advent - přijmout Boží pozvání

Leave review
Ježíš napomíná farizeje a učit...
Číst více
Advent - odkud Ježíš přichází

Advent - odkud Ježíš pochází

Leave review
Farizeové se ptají Ježíše, jak...
Číst více
Advent - Bůh přichází vhod i nevhod

Advent - Bůh přichází vhod i nevhod

Leave review
Bůh dává všemožné možnosti a v...
Číst více
Advent - přicházející Kristus nám dává věčnou hodnotu

Advent - přicházející Kristus nám dává věčnou hodnotu

Leave review
Ježíš mluví o Janu Křtiteli a ...
Číst více
Advent - Bůh čeká na náš příchod

Advent - Bůh čeká na náš příchod

Leave review
Ježíš nás vybízí, abychom k ně...
Číst více
Advent - Ježíš přichází jako dobrý pastýř

Advent - Ježíš přichází jako dobrý pastýř

Leave review
Ježíš - dobrý pastýř
Číst více
Advent - v Ježíšově příchodu je naše záchrana

Advent - v Ježíšově příchodu je naše záchrana

Leave review
Ježíš odpouští hříchy a uzdrav...
Číst více