Myšlenka dne

Bůh vidí pravdu o našem nitru

Ježíš vyhlašuje běda farizeům ...
Číst více

Pane, očisti naše nitro, aby byl čistý i vnějšek

Ježíš kárá farizeje a učitele ...
Číst více

Láska je víc, než lidská představa o dokonalosti

Ježíš, napomenutí, Boží přikáz...
Číst více

Největší přikázání

Největší přikázání: miluj Pána...
Číst více

Být vnímavým na Boží pozvání k lásce

Podobenství o králi, který poz...
Číst více

Vykročit za Kristem v chudobě srdce

Bohatí těžko vejdou do Božího ...
Číst více

Co dobrého mám udělat, abych dosáhl věčného života?

Abychom dosáhli věčného života...
Číst více

Tajemství manželství

Ježíš mluví o manželství a zav...
Číst více

Duchovní slovo

Maria nás zve k modlitbě růžence

Maria nás zve k modlitbě růžence
Číst více

Bl. Januarius Maria Sarnelli, redemptorista

Bl. Januarius Maria Sarnelli, jeho život a dílo.
Číst více

Úmysl modlitby papeže Františka - srpen 2018

Abychom pěstovali vztah a důvěru k Pánu, který je pravým chlebem života, a ...
Číst více

Sv. Jáchym a Anna - rodiče Panny Marie

Sv. Jáchym a Anna, rodiče Panny Marie
Číst více