římskokatolická farnost Tasovice Hodonice Dyje

Myšlenka dne

Dát šanci sobě i druhému

Dát šanci sobě i druhému

Ježíš rozšiřuje pohled svědomí...
Číst více
Otevřít se Bohu v pokoře srdce

Otevřít se Bohu v pokoře srdce

Ježíš povzbuzuje učedníky k dů...
Číst více
Kříž - znamení Boží lásky k nám

Kříž - znamení Boží lásky k nám

Kříž jako znamení lásky Boha k...
Číst více
Nebeský Otec ví, co potřebujeme

Nebeský Otec ví, co potřebujeme

Ježíš nás učí modlitbě a život...
Číst více
V temnotě vzdejde tvé světlo

V temnotě vzejde tvé světlo

Správné prožívání postního čas...
Číst více
Půst jako bolest nad ztrátou Boha

Půst jako bolest nad ztrátou Boha

Ježíš přirovnává pravy půst sv...
Číst více
Ztrácet, abychom získali

Ztrácet, abychom získali

Následování Krista věrným nese...
Číst více
Popeleční středa - půst jako hlad po Bohu

Popeleční středa - půst jako hlad po Bohu

Popeleční středa, začíná postn...
Číst více

Duchovní slovo

Ježíš po své smrti sestupuje do podsvětí

Ježíš po své smrti sestupuje do podsvětí

Ježíš sestupuje po své smrti do podsvětí a vysvobozuje ze stínu smrti duše ...
Číst více
Velký pátek - den, kdy zemřel Kristus

Velký pátek - den, kdy zemřel Kristus

Velký pátek - den, kdy zemřel Kristus za naši spásu
Číst více
Zelený čtvrtek - Bůh nám slouží

Zelený čtvrtek - Bůh nám slouží

Ježíš myje nohy svým apoštolům a dává tak příklad lásky, která slouží bližn...
Číst více
O smyslu lidského života

O smyslu lidského života

O posledním soudu, láska k bližnímu jako základ dobré věčnosti.
Číst více