Myšlenka dne

Obrácení - odpověď člověka na Boží milosrdenství

Obrácení - odpověď člověka na Boží milosrdenství

Ježíš na začátku své činnosti ...
Číst více
Vánoce - čas narození Boží lásky v našem srdci

Vánoce - čas narození Boží lásky v našem srdci

Ježíš povolává k následování F...
Číst více
Vánoce - narození životního povolání

Vánoce - narození životního povolání

Jan Křtitel ukazuje na Ježíše ...
Číst více
Žít pod zorným úhlem věčnosti

Žít pod zorným úhlem věčnosti

Pán Ježíš kráčí po vodě v bouř...
Číst více
Vánoce - dítě Ježíš - znamení Boží přítomnosti

Vánoce - dítě Ježíš - znamení Boží přítomnosti

Obětování dítěte Ježíše v chrá...
Číst více
Vánoce - litovat i malých hříchů

Vánoce - litovat i malých hříchů

zabití Betlémských neviňátek
Číst více
Vánoce - Viděl jsem Život!

Vánoce - Viděl jsem Život!

Sv. Jan evangelista
Číst více
Advent - Bůh přijímá člověka, člověk Boha

Advent - Bůh přijímá člověka, člověk Boha

Maria chválí Boha za příchod V...
Číst více

Duchovní slovo

Křest Páně a tajemství našeho křtu

Křest Páně a tajemství našeho křtu

Křest Páně a tajemství našeho křtu
Číst více
Nenápadný věrný služebník

Nenápadný věrný služebník

Kázání na pohřbu P. Stanislava Muzikáře
Číst více
Všichni svatí - krásní

Všichni svatí - krásní

všech svatých
Číst více
Maria nás zve k modlitbě růžence

Maria nás zve k modlitbě růžence

Maria nás zve k modlitbě růžence
Číst více