Myšlenka dne

Pane, dej nám lásku k nepřátelům!

Ježíšova velká řeč o lásce k n...
Číst více

Maria - hvězda mořská

Památka jména Panny Marie
Číst více

Učit se rozjímavé modlitbě

Ježíš po celonoční modlitbě s...
Číst více

Bůh má moc uzdravit naše srdce

Ježíš uzdravuje člověka s ochr...
Číst více

Nechat se uzdravit Ježíšem k Boží slávě

Ježíš udravuje všechny neduhy ...
Číst více

Ježíš vítězí nad démony a jejich vlivem

Ježíš svou mocí vítězí nad zlý...
Číst více

Maria nás přijímá pod křížem svého Syna

Panna Maria pod křížem svého S...
Číst více

V bdělosti srdce projevovat lásku svým bližním

Bdít a být připraven na přícho...
Číst více

Duchovní slovo

Maria nás zve k modlitbě růžence

Maria nás zve k modlitbě růžence
Číst více

Bl. Januarius Maria Sarnelli, redemptorista

Bl. Januarius Maria Sarnelli, jeho život a dílo.
Číst více

Úmysl modlitby papeže Františka - srpen 2018

Abychom pěstovali vztah a důvěru k Pánu, který je pravým chlebem života, a ...
Číst více

Sv. Jáchym a Anna - rodiče Panny Marie

Sv. Jáchym a Anna, rodiče Panny Marie
Číst více