Myšlenka dne

Nechat se uzdravit Ježíšem a uzdravovat druhé

Nechat se uzdravit Ježíšem a uzdravovat druhé

Leave review
Ježíš uzdravuje nejvíce tím, ž...
Číst více
Přijď, Pane Ježíši, a osvoboď mé srdce!

Přijď, Pane Ježíši, a osvoboď mé srdce!

Leave review
Ježíš vyhání démony z posedlýc...
Číst více
Pane, zachraň nás, hyneme!

Pane, zachraň nás, hyneme!

Leave review
Ježíš utišuje bouři na Genezar...
Číst více
Hledat domov v Ježíšově Srdci

Hledat domov v Ježíšově Srdci

Leave review
Ježíšova výzva k následování j...
Číst více
Buďme Bohu vděční za vyslyšení proseb

Buďme Bohu vděční za vyslyšení proseb

Leave review
Ježíš nás uzdravuje z malomoce...
Číst více
Ježíš - cesta k životu

Ježíš je jedinou cestou k věčnému životu

Leave review
Nedávat Boží slovo těm, kteří ...
Číst více
Podle toho, jak soudíme, budeme sami souzeni

Podle toho, jak soudíme, budeme sami souzeni

Leave review
Jakým soudem budeme soudit bli...
Číst více
O kvalitě našich skutků rozhoduje úmysl

O kvalitě našich skutků rozhoduje úmysl

Leave review
Bůh vidí úmysly lidského srdce...
Číst více

Duchovní slovo

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Leave review
Ježíš vystupuje po završení díla vykoupení na nebesa do slávy svého Otce.
Číst více
Velikonoční blahopřání

Velikonoční blahopřání

Leave review
Velikonoční blahopřání farníkům
Číst více
Svatý Štěpán narozený pro nebe

Svatý Štěpán narozený pro nebe

Leave review
Svatý Štěpán a jeho umučení
Číst více

"Dušičkové" zamyšlení

Leave review
Modleme se zvláště v těchto dnech za duše v očistci.
Číst více