Myšlenka dne

Advent - Ježíšova radost

Ježíšova radost nad chudými, k...
Číst více

Advent - uzdravení z nedostatku lásky

Ježíš uzdravuje sluhu římského...
Číst více

Štědrost není závislá na majetku

Dar chudé vdovy v chrámu
Číst více

Láskou rozmnožit štěstí druhých

podobenství o hřivnách
Číst více

Milost obrácení

Obrácení celníka Zachea. Od eg...
Číst více

Ježíš - světlo našeho života

Ježíš uzdravuje slepého Bartim...
Číst více

Vytrvalá modlitba

Pán Ježíš povzbuzuje k vytvalé...
Číst více

Připravit se na smrt dobrým životem

Druhý příchod Krista přijde ne...
Číst více

Duchovní slovo

Nenápadný věrný služebník

Kázání na pohřbu P. Stanislava Muzikáře
Číst více

Všichni svatí - krásní

všech svatých
Číst více

Maria nás zve k modlitbě růžence

Maria nás zve k modlitbě růžence
Číst více

Bl. Januarius Maria Sarnelli, redemptorista

Bl. Januarius Maria Sarnelli, jeho život a dílo.
Číst více