římskokatolická farnost Tasovice Hodonice Dyje

Myšlenka dne

Vzdát se toho, co nás odvádí od lásky k Bohu

Vzdát se toho, co nás odvádí od lásky k Bohu

Ježíš konstatuje neochotu mu u...
Číst více
Ani já tě neodsuzuji

Ani já tě neodsuzuji!

Ježíš zachraňuje cizoložnou že...
Číst více
Kdo pohrdá bližním, pohrdá Kristem

Kdo pohrdá bližním, pohrdá Kristem

Velerada plánovala zatknout Je...
Číst více
Ježíš - Syn živého Boha

Ježíš - Syn živého Boha

Ježíš je Božím Synem, zná svéh...
Číst více
Přejít ze smrti k životu

Přejít ze smrti k životu

Ježíš mluví o sobě a svém Otci...
Číst více
Božím zákonem je milosrdenství a odpuštění

Božím zákonem je milosrdenství a odpuštění

Ježíš uzdravuje člověka, který...
Číst více
Modlit se v pokoře srdce

Modlit se v pokoře srdce

V modlitbě a pokoře prosit o B...
Číst více
Které přikázání je první ze všech?

Které přikázání je první ze všech?

Miluj Boha z celého srdce, z c...
Číst více

Duchovní slovo

Ježíš po své smrti sestupuje do podsvětí

Ježíš po své smrti sestupuje do podsvětí

Ježíš sestupuje po své smrti do podsvětí a vysvobozuje ze stínu smrti duše ...
Číst více
Velký pátek - den, kdy zemřel Kristus

Velký pátek - den, kdy zemřel Kristus

Velký pátek - den, kdy zemřel Kristus za naši spásu
Číst více
Zelený čtvrtek - Bůh nám slouží

Zelený čtvrtek - Bůh nám slouží

Ježíš myje nohy svým apoštolům a dává tak příklad lásky, která slouží bližn...
Číst více
O smyslu lidského života

O smyslu lidského života

O posledním soudu, láska k bližnímu jako základ dobré věčnosti.
Číst více