Myšlenka dne

Pravda se nedá umlčet

Herodes chtěl uvidět Ježíše, s...
Číst více

"Čím asi toto dítě bude?"

Krátce ze životopisu bl. Kašpa...
Číst více

Stávat se blízkým Bohu

Ten je Ježíšovi blízký, kdo sl...
Číst více

Přinášet úrodu v moci Božího slova

Ježíš mluví podobenství o rozs...
Číst více

Obnovit svůj život Ježíšovou přítomností a jeho slovem

Ježíš hlásá evangelium, zve k ...
Číst více

Poděkovat Pánu za odpuštění hříchů

Ježíš odpouští hříchy kající ž...
Číst více

Vstát k věčnému životu v životě pozemském

Ježíš křísí z mrtvých naimskéh...
Číst více

Panna Maria bolestná

Maria bolestná, věrně stojící ...
Číst více

Duchovní slovo

Maria nás zve k modlitbě růžence

Maria nás zve k modlitbě růžence
Číst více

Bl. Januarius Maria Sarnelli, redemptorista

Bl. Januarius Maria Sarnelli, jeho život a dílo.
Číst více

Úmysl modlitby papeže Františka - srpen 2018

Abychom pěstovali vztah a důvěru k Pánu, který je pravým chlebem života, a ...
Číst více

Sv. Jáchym a Anna - rodiče Panny Marie

Sv. Jáchym a Anna, rodiče Panny Marie
Číst více