Myšlenka dne

Přijímat Ježíše jako Chléb věčného života

Ježíš je chlebem věčného život...
Číst více

Sytit se novým životem a rozdávat ho dál

Ježíš nasytil mnohatisícový zá...
Číst více

Žít věčným životem

Ježíš jako Syn nebeského Otce ...
Číst více

Bůh miluje člověka i svět

Bůh miluje člověka i svět a z ...
Číst více

Znovu se narodit

Ježíš vysvětluje Nikodémovi nu...
Číst více

Křest - dar nového života

Ježíš mluví s Nikodémem o křtu...
Číst více

Stát se svědkem Ježíše zmrtvýchvstalého

Svědkové, kteří se mezi prvním...
Číst více

Vykročit za Ježíšem zmrtvýchvstalým

Ježíš zmrtvýchvstalý se potřet...
Číst více

Duchovní slovo

Nenápadný věrný služebník

Kázání na pohřbu P. Stanislava Muzikáře
Číst více

Všichni svatí - krásní

všech svatých
Číst více

Maria nás zve k modlitbě růžence

Maria nás zve k modlitbě růžence
Číst více

Bl. Januarius Maria Sarnelli, redemptorista

Bl. Januarius Maria Sarnelli, jeho život a dílo.
Číst více