Myšlenka dne

Jak odpustíme bližním, tak odpustí Bůh nám

Podobenství o odpuštění a neod...
Číst více

Bůh zahrnuje láskou i ty, které my nemáme rádi

Ježíš připomenul v Nazaretě, ž...
Číst více

Vstanu a půjdu k svému otci

Ježíš mluví podobenství o marn...
Číst více

Ochotně přijímat Ježíše a Boží slovo

Ježíš mluví podobenství o vini...
Číst více

Vyjít vstříc našim bližním

Ježíš sděluje svým posluchačům...
Číst více

Smysl utrpení hledat u trpícího Ježíše

Ježíš předpovídá své utrpení a...
Číst více

Sloužit druhým v pokoře srdce

V pokoře přijímat Boží slovo a...
Číst více

Zahrnout bližní milosrdenstvím a odpuštěním

Být k druhým milosrdným
Číst více

Duchovní slovo

Maria nás zve k modlitbě růžence

Maria nás zve k modlitbě růžence
Číst více

Bl. Januarius Maria Sarnelli, redemptorista

Bl. Januarius Maria Sarnelli, jeho život a dílo.
Číst více

Úmysl modlitby papeže Františka - srpen 2018

Abychom pěstovali vztah a důvěru k Pánu, který je pravým chlebem života, a ...
Číst více

Sv. Jáchym a Anna - rodiče Panny Marie

Sv. Jáchym a Anna, rodiče Panny Marie
Číst více