římskokatolická farnost Tasovice Hodonice Dyje

Myšlenka dne

Nalomenou třtinu nedolomí

Nalomenou třtinu nedolomí

Ježíš pronásledovaný farizeji....
Číst více
Rozeznávat Boží vůli v jeho přikázáních

Rozeznávat Boží vůli v jeho přikázáních

Ježíš poučuje farizeje, že Bůh...
Číst více
Ježíš - naše cesta a útočiště

Ježíš - naše cesta a útočiště

Ježíš je naším centrem odpočin...
Číst více
Ježíš - Boží moudrost

Ježíš - Boží moudrost

Ježíš velebí svého Otce za dar...
Číst více
Žít svůj život zodpovědně

Žít svůj život zodpovědně

Ježíš kárá města, kde se událo...
Číst více
Pokoj, který přináší Kristus

Pokoj, který přináší Kristus

Ježíšova řeč o lidech, kteří b...
Číst více
Uslyšet Boží volání a vykročit za Ježíšem

Uslyšet Boží volání a vykročit za Ježíšem

Ti, kdo přijmou Ježíšovo volán...
Číst více
Být obezřetným a bezelstným

Být obezřetným a bezelstným

Ježíš povbzuzuje své učedníky ...
Číst více

Duchovní slovo

Ježíš po své smrti sestupuje do podsvětí

Ježíš po své smrti sestupuje do podsvětí

Ježíš sestupuje po své smrti do podsvětí a vysvobozuje ze stínu smrti duše ...
Číst více
Velký pátek - den, kdy zemřel Kristus

Velký pátek - den, kdy zemřel Kristus

Velký pátek - den, kdy zemřel Kristus za naši spásu
Číst více
Zelený čtvrtek - Bůh nám slouží

Zelený čtvrtek - Bůh nám slouží

Ježíš myje nohy svým apoštolům a dává tak příklad lásky, která slouží bližn...
Číst více
O smyslu lidského života

O smyslu lidského života

O posledním soudu, láska k bližnímu jako základ dobré věčnosti.
Číst více