Myšlenka dne

Základ lidského života

Nejdůležitější Boží příkaz v n...
Číst více

Rozeznávat Boží působení od mámení démonů

Ježíš vysvětluje, že uzdravuje...
Číst více

Přijmout Boží zákony

Ježíš přichází naplnit desater...
Číst více

Jak odpustíme bližním, tak odpustí Bůh nám

Podobenství o odpuštění a neod...
Číst více

Bůh zahrnuje láskou i ty, které my nemáme rádi

Ježíš připomenul v Nazaretě, ž...
Číst více

Vstanu a půjdu k svému otci

Ježíš mluví podobenství o marn...
Číst více

Ochotně přijímat Ježíše a Boží slovo

Ježíš mluví podobenství o vini...
Číst více

Vyjít vstříc našim bližním

Ježíš sděluje svým posluchačům...
Číst více

Duchovní slovo

Všichni svatí - krásní

všech svatých
Číst více

Maria nás zve k modlitbě růžence

Maria nás zve k modlitbě růžence
Číst více

Bl. Januarius Maria Sarnelli, redemptorista

Bl. Januarius Maria Sarnelli, jeho život a dílo.
Číst více

Úmysl modlitby papeže Františka - srpen 2018

Abychom pěstovali vztah a důvěru k Pánu, který je pravým chlebem života, a ...
Číst více