Myšlenka dne

Vstanu a půjdu k svému otci

Ježíš mluví podobenství o marn...
Číst více

Ochotně přijímat Ježíše a Boží slovo

Ježíš mluví podobenství o vini...
Číst více

Vyjít vstříc našim bližním

Ježíš sděluje svým posluchačům...
Číst více

Smysl utrpení hledat u trpícího Ježíše

Ježíš předpovídá své utrpení a...
Číst více

Sloužit druhým v pokoře srdce

V pokoře přijímat Boží slovo a...
Číst více

Zahrnout bližní milosrdenstvím a odpuštěním

Být k druhým milosrdným
Číst více

Milujte své nepřátele

Ježíš nás vybízí, abychom dobř...
Číst více

Dát šanci sobě i svému bližnímu

Ježíš nám říká, abychom dali d...
Číst více

Duchovní slovo

Nenápadný věrný služebník

Kázání na pohřbu P. Stanislava Muzikáře
Číst více

Všichni svatí - krásní

všech svatých
Číst více

Maria nás zve k modlitbě růžence

Maria nás zve k modlitbě růžence
Číst více

Bl. Januarius Maria Sarnelli, redemptorista

Bl. Januarius Maria Sarnelli, jeho život a dílo.
Číst více