římskokatolická farnost Tasovice Hodonice Dyje

Myšlenka dne

Boží slovo přinášející užitek

Boží slovo přinášející užitek

Ježíš vysvětluje podobenství o...
Číst více
Pane, učiň naše srdce podle Srdce svého

Pane, učiň naše srdce podle Srdce svého

Podobenství o rozsévači a zrní...
Číst více
Společně vytvářet Boží rodinu

Společně vytvářet Boží rodinu

Kdo je s Ježíšem a plní vůli O...
Číst více
Nalomenou třtinu nedolomí

Nalomenou třtinu nedolomí

Ježíš pronásledovaný farizeji....
Číst více
Rozeznávat Boží vůli v jeho přikázáních

Rozeznávat Boží vůli v jeho přikázáních

Ježíš poučuje farizeje, že Bůh...
Číst více
Ježíš - naše cesta a útočiště

Ježíš - naše cesta a útočiště

Ježíš je naším centrem odpočin...
Číst více
Ježíš - Boží moudrost

Ježíš - Boží moudrost

Ježíš velebí svého Otce za dar...
Číst více
Žít svůj život zodpovědně

Žít svůj život zodpovědně

Ježíš kárá města, kde se událo...
Číst více

Duchovní slovo

Pana Maria, prostřednice všech milostí

Pana Maria, prostřednice všech milostí

Památka Panny Marie, prostřednice všech milostí
Číst více
Ježíš po své smrti sestupuje do podsvětí

Ježíš po své smrti sestupuje do podsvětí

Ježíš sestupuje po své smrti do podsvětí a vysvobozuje ze stínu smrti duše ...
Číst více
Velký pátek - den, kdy zemřel Kristus

Velký pátek - den, kdy zemřel Kristus

Velký pátek - den, kdy zemřel Kristus za naši spásu
Číst více
Zelený čtvrtek - Bůh nám slouží

Zelený čtvrtek - Bůh nám slouží

Ježíš myje nohy svým apoštolům a dává tak příklad lásky, která slouží bližn...
Číst více