římskokatolická farnost Tasovice Hodonice Dyje

Myšlenka dne

Přijď, Duchu svatý, Přímluvce!

Přijď, Duchu svatý, Přímluvce!

Ježíš nám pošle Přímluvce Duch...
Číst více
Vydávat svědectví o Ježíši zmrtvýchvstalém mocí Ducha svatého

Vydávat svědectví o Ježíši zmrtvýchvstalém mocí Ducha svatého

Vydávat svědectví o Ježíši zmr...
Číst více
Učit se lásce, kterou miluje Bůh

Učit se lásce, kterou miluje Bůh

Máme se naučit lásce, kterou m...
Číst více
Opětovat Bohu jeho lásku

Opětovat Bohu jeho lásku

Milovat Boha znamená zachovat ...
Číst více
Sv. Josef a smysl lidské práce

Sv. Josef a smysl lidské práce

Sv. Josef a smysl lidské práce
Číst více
Boží přikázání jako prostor lásky

Boží přikázání jako prostor lásky

Milovat Ježíše a nebeského Otc...
Číst více
Boha můžeme poznávat

Boha můžeme poznávat

Když budeme znát Krista, pozná...
Číst více
V pronásledování se více spoléhat na Ducha svatého

V pronásledování se více spoléhat na Ducha svatého

Ježíš nás vybízí, abychom se v...
Číst více

Duchovní slovo

O smyslu lidského života

O smyslu lidského života

O posledním soudu, láska k bližnímu jako základ dobré věčnosti.
Číst více
Křest Páně a tajemství našeho křtu

Křest Páně a tajemství našeho křtu

Křest Páně a tajemství našeho křtu
Číst více
Nenápadný věrný služebník

Nenápadný věrný služebník

Kázání na pohřbu P. Stanislava Muzikáře
Číst více
Všichni svatí - krásní

Všichni svatí - krásní

všech svatých
Číst více