Myšlenka dne

Vydávat svědectví o Ježíši zmrtvýchvstalém mocí Ducha svatého

Vydávat svědectví o Ježíši zmrtvýchvstalém mocí Ducha svatého

Leave review
Vydávat svědectví o Ježíši zmr...
Číst více
Sv. Josef a smysl lidské práce

Sv. Josef a smysl lidské práce

Leave review
Sv. Josef a smysl lidské práce
Číst více
Boha můžeme poznávat

Boha můžeme poznávat

Leave review
Když budeme znát Krista, pozná...
Číst více
Přijímat Ježíše

Přijímat Ježíše

Leave review
Kdo přijímá toho, koho posílá ...
Číst více
Ježíš - chléb života

Ježíš - chléb života

Leave review
Ježíš mluví o eucharistii - o ...
Číst více
Ježíš dává věčný život v eucharistii

Ježíš dává věčný život v eucharistii

Leave review
Kdo přichází ke mně, nebude ni...
Číst více
Přijímat Ježíše jako Chléb věčného života

Přijímat Ježíše jako Chléb věčného života

Leave review
Ježíš je chlebem věčného život...
Číst více
Křest - dar nového života

Křest - dar nového života

Leave review
Ježíš mluví s Nikodémem o křtu...
Číst více

Duchovní slovo

Panna Maria - Královna

Panna Maria - Královna

Leave review
Panna Maria vzata do slávy svého Syna Ježíše s duší i tělem.
Číst více
Panna Maria žije v nebi s duší i tělem

Panna Maria žije v nebi s duší i tělem

Leave review
Panna Maria vzata do slávy svého Syna Ježíše s duší i tělem.
Číst více
Svatý Alfons o adoraci Nejsvětější svátosti oltářní

Svatý Alfons o adoraci Nejsvětější svátosti oltářní

Leave review
Svatá Alfons o adoraci Nejsvětější svátosti oltářní
Číst více
Ježíš, Vykupitel člověka

Ježíš, Vykupitel člověka

Leave review
Ježíš přináší každému člověku vykoupení ze jeho hříchů a dává mu milost nov...
Číst více