Myšlenka dne

Vykročit za Ježíšem

Vykročit za Ježíšem

Leave review
Ježíš volá Matouše, aby opusti...
Číst více
Ježíš uzdravuje naše svědomí

Ježíš uzdravuje naše svědomí

Leave review
Ježíš uzdravuje duši od hříchů...
Číst více
Pravé svědectví o Bohu

Pravé svědectví o Bohu

Leave review
Ježíš uzdravuje malomocného a ...
Číst více
Přijímat Boží milosrdenství i jeho vůli

Přijímat Boží milosrdenství i jeho vůli

Leave review
Ježíš uzdravuje všechny nemocn...
Číst více
Utvářet svůj život skrze Ježíše Krista

Utvářet svůj život skrze Ježíše Krista

Leave review
Ježíš vyhání démona z posedléh...
Číst více
Pravdu slyšet a také žít

Pravdu slyšet a také žít

Leave review
Ježíš hlásá nutnost obrácení a...
Číst více
Ježíš nás vysvobozuje ze zajetí hříchů

Ježíš nás vysvobozuje ze zajetí hříchů

Leave review
Ježíš hlásá evangelium v Nazar...
Číst více
Ježíš má moc nad přírodními zákony

Ježíš má moc nad přírodními zákony

Leave review
Ježíš kráčí po vodě, je Pánem ...
Číst více

Duchovní slovo

Advent - vděčnost za dar obrácení

Advent - vděčnost za dar obrácení

Leave review
Druhý příchod Božího Syna přijde znenadání. Je na nás, abychom byli v každé...
Číst více

"Dušičkové" zamyšlení

Leave review
Modleme se zvláště v těchto dnech za duše v očistci.
Číst více
Maria nás zve k modlitbě růžence

Maria nás zve k modlitbě růžence

Leave review
Maria nás zve k modlitbě růžence
Číst více
Učit se pokorné služebné lásce od Ježíše

Učit se pokorné sloužící lásce od Ježíše

Leave review
Ježíš posiluje víru svých apoštolů. Učí pokorné služebné lásce.
Číst více