římskokatolická farnost Tasovice Hodonice Dyje

Myšlenka dne

Nedat se zotročit závislostí na věcech

Nedat se zotročit závislostí na věcech

Leave review
Nedělat si starosti o chléb, o...
Číst více
Zříkat se nečistých pohledů, abychom objevili krásu člověka

Zříkat se nečistých pohledů, abychom objevili krásu člověka

Leave review
Ježíš definuje hřích, který vz...
Číst více
Jít k bližním v Kristově nezištné lásce

Jít k bližním v Kristově nezištné lásce

Leave review
Ježíš posílá své apoštoly a kl...
Číst více
Které přikázání je první ze všech?

Které přikázání je první ze všech?

Leave review
Miluj Boha z celého srdce, z c...
Číst více
Věřím v život věčný

Věřím v život věčný

Leave review
Ježíš v rozhovoru se saduceji ...
Číst více
Dát Bohu svůj život

Dát Bohu svůj život

Leave review
Dejte císaři, co je císařovo a...
Číst více
Uskutečňovat Boží vůli

Uskutečňovat Boží vůli

Leave review
Podobenství o neposlušných vin...
Číst více
Být důstojným Božím chrámem

Být důstojným Božím chrámem

Leave review
Ježíš očišťuje chrám od prodav...
Číst více

Duchovní slovo

Sv. Cyril a Metoděj - nositelé světla víry v Boha a kultury života

Sv. Cyril a Metoděj - nositelé světla víry v Boha a kultury života

Leave review
Sv. Cyril a Metoděj - nositelé víry v Boha a kultury života
Číst více
Pán můj a Bůh můj

Pán můj a Bůh můj

Leave review
Tomáš nevěřil, že apoštolové viděli zmrtvýchvstalého Krista. Uvěřil, až kdy...
Číst více
Maria - Matka ustavičné pomoci

Maria - Matka ustavičné pomoci

Leave review
Dějiny obrazu Panny Marie Matky ustavičné pomoci
Číst více
Pana Maria, prostřednice všech milostí

Pana Maria, prostřednice všech milostí

Leave review
Památka Panny Marie, prostřednice všech milostí
Číst více
Ježíš po své smrti sestupuje do podsvětí

Ježíš po své smrti sestupuje do podsvětí

Leave review
Ježíš sestupuje po své smrti do podsvětí a vysvobozuje ze stínu smrti duše ...
Číst více
Velký pátek - den, kdy zemřel Kristus

Velký pátek - den, kdy zemřel Kristus

Leave review
Velký pátek - den, kdy zemřel Kristus za naši spásu
Číst více
Zelený čtvrtek - Bůh nám slouží

Zelený čtvrtek - Bůh nám slouží

Leave review
Ježíš myje nohy svým apoštolům a dává tak příklad lásky, která slouží bližn...
Číst více
O smyslu lidského života

O smyslu lidského života

Leave review
O posledním soudu, láska k bližnímu jako základ dobré věčnosti.
Číst více
Křest Páně a tajemství našeho křtu

Křest Páně a tajemství našeho křtu

Leave review
Křest Páně a tajemství našeho křtu
Číst více
Nenápadný věrný služebník

Nenápadný věrný služebník

Leave review
Kázání na pohřbu P. Stanislava Muzikáře
Číst více
Všichni svatí - krásní

Všichni svatí - krásní

Leave review
všech svatých
Číst více
Maria nás zve k modlitbě růžence

Maria nás zve k modlitbě růžence

Leave review
Maria nás zve k modlitbě růžence
Číst více
Bl. Januarius Maria Sarnelli, redemptorista

Bl. Januarius Maria Sarnelli, redemptorista

Leave review
Bl. Januarius Maria Sarnelli, jeho život a dílo.
Číst více
Úmysl modlitby papeže Františka - srpen 2018

Úmysl modlitby papeže Františka - srpen 2018

Leave review
Abychom pěstovali vztah a důvěru k Pánu, který je pravým chlebem života, a ...
Číst více
Sv. Jáchym a Anna - rodiče Panny Marie

Sv. Jáchym a Anna - rodiče Panny Marie

Leave review
Sv. Jáchym a Anna, rodiče Panny Marie
Číst více
Úmysl modlitby papeže Františka - červenec 2018

Úmysl modlitby papeže Františka - červenec 2018

Leave review
Aby naši bratři a sestry ve víře, kteří nadále trpí na Blízkém východě, byl...
Číst více
Sv. Jan Neumann, redemptorista

Sv. Jan Neumann - redemptorista

Leave review
Svatý Jan Neumann, redemptorista a filadelfský biskup.
Číst více
Úmysl modlitby papeže Františka - červen 2018

Úmysl modlitby papeže Františka - červen 2018

Leave review
Aby v celé církvi rostla víra v Pánovo Tělo a Krev, radost z účasti na mši ...
Číst více
Eucharistie - to je živý Ježíš, obětující se za nás

Eucharistie - to je živý Ježíš, obětující se za nás

Leave review
Slavnost Těla a Krve Páně. Ježíš se v eucharistii obětuje za nás a naši spá...
Číst více
Co Bůh spojil, člověk ať nerozlučuje

Co Bůh spojil, člověk ať nerozlučuje

Leave review
Ježíš mluví o nerozlučitelnosti manželství
Číst více
Ježíš vystupuje do slávy svého Otce

Ježíš vystupuje do slávy svého Otce

Leave review
Ježíš vystupuje do slávy svého Otce
Číst více
Ježíš je skutečně dobrým pastýřem

Ježíš je skutečně dobrým pastýřem

Leave review
Ježíš v podobenství o dobrém pastýři zjevuje svou lásku k lidem. Vyzývá nás...
Číst více
Pět hřebů v paškálu

Pět hřebů v paškálu

Leave review
Pět hřebů v paškálu - symbolika velikonoc
Číst více
Svatý Josef - trpělivě plnit Boží vůli

Svatý Josef - trpělivě plnit Boží vůli

Leave review
Sv. Josef, který vychovával Ježíše, byl muž spravedlivý. Spravedlivý v bibl...
Číst více
Obraťte se ke mně celým svým srdcem

Obraťte se ke mně celým svým srdcem

Leave review
V postním období si najít pro Boha více času
Číst více
Konzum a duchovní život

Konzum a duchovní život

Leave review
Křesťan v dnešní společnosti musí čelit duchu konzumu, který ho odvádí od s...
Číst více
Rozvázat nespravedlivá pouta

Rozvázat nespravedlivá pouta

Leave review
Jak se správně postit
Číst více