Myšlenka dne

Půst jako bolest nad ztrátou Boha

Půst jako bolest nad ztrátou Boha

Leave review
Pán Ježíš vysvětluje podstatu ...
Číst více
Boží volání

Boží volání

Leave review
Ježíš povolává celníka Matouše...
Číst více
Modlit se s pokorou a vírou v Ježíšovo milosrdenství

Modlit se s pokorou a vírou v Ježíšovo milosrdenství

Leave review
Ježíš uzdravuje sluhu římského...
Číst více
Nedat se zotročit závislostí na věcech

Nedat se zotročit závislostí na věcech

Leave review
Nedělat si starosti o chléb, o...
Číst více
Zříkat se nečistých pohledů, abychom objevili krásu člověka

Zříkat se nečistých pohledů, abychom objevili krásu člověka

Leave review
Ježíš definuje hřích, který vz...
Číst více
Jít k bližním v Kristově nezištné lásce

Jít k bližním v Kristově nezištné lásce

Leave review
Ježíš posílá své apoštoly a kl...
Číst více
Které přikázání je první ze všech?

Které přikázání je první ze všech?

Leave review
Miluj Boha z celého srdce, z c...
Číst více
Věřím v život věčný

Věřím v život věčný

Leave review
Ježíš v rozhovoru se saduceji ...
Číst více

Duchovní slovo

Panna Maria - Královna

Panna Maria - Královna

Leave review
Panna Maria vzata do slávy svého Syna Ježíše s duší i tělem.
Číst více
Panna Maria žije v nebi s duší i tělem

Panna Maria žije v nebi s duší i tělem

Leave review
Panna Maria vzata do slávy svého Syna Ježíše s duší i tělem.
Číst více
Svatý Alfons o adoraci Nejsvětější svátosti oltářní

Svatý Alfons o adoraci Nejsvětější svátosti oltářní

Leave review
Svatá Alfons o adoraci Nejsvětější svátosti oltářní
Číst více
Ježíš, Vykupitel člověka

Ježíš, Vykupitel člověka

Leave review
Ježíš přináší každému člověku vykoupení ze jeho hříchů a dává mu milost nov...
Číst více